Nelegalna dokapitalizacija preduzeća Podrum Palić

01. авг. 2002.
Beograd, 9. avgust 2002. godine - Agencija za privatizaciju Republike Srbije saopštila je danas da je juče izvršena dokapitalizacija preduzeća AD Podrum Palić obavljena u suprotnosti sa zakonom i da je oštetila sve zainsteresovane kupce akcija, koji su želeli da učestvuju na ranije zakazanoj prodaji.

Četiri dana pre zakazane prodaje 38 odsto akcija iz Akcijskog fonda Republike Srbije na berzi, preduzeće AD Podrum Palić je 8. avgusta objavilo saopštenje u kome informiše javnost o zaključivanju ugovora o dokapitalizaciji, sa stranim partnerom Greenland Ltd iz Engleske, koji omogućava većinsko vlasništvo istog u ukupnom kapitalu. Time zainteresovane kupce akcija, koji su položili depozit, ovo preduzeće stavlja u situaciju u kojoj oni mogu kupiti samo manjinski paket akcija.

Agencija za privatizaciju se ne može složiti sa ovakvom odlukom, a svoj stav bazira na zakonskim odrednicama. Akcionarsko društvo može povećati osnovni kapital izdavanjem novih akcija po osnovu uloga, iz čega sledi da se povećanje osnovnog kapitala ne može izvršiti na osnovu ugovora o dokapitalizaciji.

Osim toga, preduzeće je dužno da podnese zahtev Saveznoj komisiji za hartije od vrednosti za dobijanje odobrenja za emisiju akcija i objavljivanje javnog poziva za upis u kupovinu akcija, što AD Podrum Palić nije učinilo.

Akcijski fond, kao jedan od akcionara sa 38 odsto akcija preduzeća Podrum Palić nije obavešten o donošenju odluke o povećanju osnovnog kapitala. Imajući to u vidu, kao i činenicu da je svaka odluka koja sprečava ili otežava postupak privatizacije ništava (Zakon o izmenama i dopunama zakona o preduzećima), to strani partner može steći učešće u ukupnom kapitalu kupovinom akcija iz Akcijskog finda na Berzi.

Sa tim u vezi, na aukciji zakazanoj za 12. avgust 2002. godine, Akcijski fond će prodavati paket od 38 odsto, koliko i ima u svom portfelju, kao što je predviđeno javnim pozivom za učešcće na aukciji.
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива