Kampanja za ubrzanu aukcijsku privatizaciju 1.000 preduzeća

03. јул. 2002.
Beograd, 3. jul 2002. godine - Vlada Srbije pozvala je danas predstavnike lokalne samouprave da se do kraja ove godine aktivno uključe u kampanju za ubrzanu aukcijsku privatizaciju hiljadu malih i srednjih preduzeća i time pomognu domaćem privatnom sektoru da učestvuje u toj privatizaciji, što bi doprinelo oživljavanju privrede.

Sastanku predstavnika Ministarstva za privredu i privatizaciju i Agencije za privatizaciju sa načelnicima okruga, predsednicima Skupština opština i izvršnih odbora SO, na kome je predstavljen koncept ubrzanja i omasovljenja aukcijske prodaje kapitala, kao i operativni zadaci i uloga lokalnog rukovodstva u privatizaciji, prisustvovali su i predsednik Vlade Zoran Đinđić i ministar za privredu i privatizaciju Aleksandar Vlahović.

Vlada se odlučila da projekat aukcijske privatizacije 1.000 malih i srednjih preduzeća, koji je planiran za sledeću godinu, pomeri za drugu polovinu ove godine pošto je ispunjen plan privatizacije za ovu godinu. Predstavnici Vlade pozvali su lokalne rukovodioce da obiđu svako malo i srednje preduzeće na svojoj teritoriji, naprave njegovu poslovnu i personalnu sliku, razgovaraju sa rukovodstvom i sindikatima,i rade na promociji ove kampanje kako bi se domaća uspešna preduzeća uključila u privatizaciju.

"Stvoriti dobre uslove za dobra preduzeća je nacionalni zadatak broj jedan", rekao je Đinđić. "Želimo da promenimo menadžment preduzeća, koji će biti zainteresovan za dobro poslovanje, a ne da budemo jeftina ponuda stranom kapitalu".

Ministar Vlahović je najavio plan Vlade da zajedno za lokalnom samoupravom oformi "Trojhand" agenciju za masovnu aukcijsku privatizaciju po ugledu na Istočnu Nemacku. On je rekao da je država uredbom već eliminisala zaostale obaveze preduzeća prema državi kako bi olakšala privatizaciju, i najavio da će uredbom biti rešen i problem neuknjiženog vlasništva.

"Drzava će se obavezati da novom vlasniku po kupovini u određenom roku uknjiži objekte", rekao je Vlahović. "U ovu akciju uključen je bankarski sektor, a do sada je za kreditiranje privatizacije već obezbeđeno gotovo 150 miliona evra, što je dovoljno za te namene".

Procedura aukcijske privatizacije biće pojednostavljena, utvrdiće se novi metod procene vrednosti kapitala, uključivanjem knjigovodstvene vrednosti korigovane za iznos gubitaka ili dobiti. Iz obaveznog programa privatizacije biće isključena projekcija poslovanja, dok će se iznos obaveznog depozita za učešće na aukciji smanjiti na 20 do 25 odsto njegove knjigovodstvene vrednosti.

"Naša zemlja bi, prosečno godišnje po ekonomskim kapacitetima, mogla da asimiluje između jedne i jedne i po milijarde dolara direktnih investicija, a trenutno asimiluje upola manje, pre svega zbog nejasnog svojinskog statusa preduzeća", rekao je premijer. On je za leto i jesen najavio sređivanje makroekonomskog stanja u zemlji i zaključio da će Srbija 2003. godine ući u godinu investicija, ukoliko reši probleme svojinskog statusa preduzeća i pravnog statusa nekretnina kojima preduzeća raspolažu.
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива