Učestvujte u privatizaciji, počnite uz kreditnu podršku fonda "Početak za imetak"

07. јун. 2002.
Ministarstvo za privredu i privatizaciju Republike Srbije i "Jubanka" a.d. potpisali su Protokol o saradnji na formiranju privatizacionog fonda "Početak za imetak" Jubanke a.d. Beograd, radi pružanja kreditne podrške potencijalnim kupcima u privatizaciji društvenih preduzeća javnom aukcijom.

Formiranjem specijalne kreditne linije u okviru posebnog kreditnog fonda "Početak za imetak" Jubanke a.d. omogućava se dodatna podrška za što šire učešće domaćih kupaca u privatizaciji društvenog i državnog kapitala u Srbiji.

Republički ministar za privredu i privatizaciju, g. Aleksandar Vlahović, je ovim povodom na današnjoj konferenciji za novinare ponovio jasnu poruku potencijalnim kupcima:

"Ova vest je važna i za preduzetnike u okviru preduzeća, dakle zaposlene ili grupe zaposlenih, i za domaće privatne investitore van preduzeća koji žele da razviju svoje postojeće poslovne poduhvate.

Ako ste već zaposleni u preduzeću i verujete u njegovu tržišnu budućnost, morate učestvovati kao potencijalni kupac u njegovoj privatizaciji. Ako ne verujete u preduzeće, šta tražite na rukovodećim mestima, ustupite ih sposobnijima.

Ako ste privatni investitor van preduzeća koje se privatizuje, zašto gradite nove hale na ledinama i duplirate kapacitete koji već postoje u društvenim preduzećima. Učestvujte u javnom nadmetanju za kupovinu društvenog preduzeća", zaključio je Vlahović.

Zamenik ministra za privredu i privatizaciju, Dr. Mirko Cvetković je podsetio i jednu i drugu ciljnu grupu na sve što je već urađeno da bi se nova preduzetnička klasa u Srbiji odazvala pozivu na učešće u javnim aukcijama:
"
1. Prodaja kapitala se vrši na javan i transparentan način, pred publikom i kamerama, pa nema govora o mogućnosti da bilo ko ima prigovor na način na koji ste kupili preduzeće;

2. Informacije o preduzećima koja se prodaju su javne i objavljuju se u dnevnim novinama ("Politika" i "Danas" - svakog petka, na internetu (www.mpriv.sr.gov.yu), i na televiziji, pa niko ne može da kaže da nije znao, dakle ne zna samo onaj koga i ne interesuje;

3. Kada se odlučite da učestvujete u aukciji potrebno je da uplatite depozit (trećina početne cene), koji sve i da nemate, možete povoljno da obezbedite kreditom iz fonda Jubanke "Početak za imetak", a sredstva obezbeđenja za takav kredit, pored ostalog, mogu biti i akcije koje kupujete. Drugim rečima, niko više ne može da kaže da neće da učestvuje zbog depozita;

4. A onda, kada krene nadmetanje, cenu 70% kapitala po kojoj se preduzeće kupuje, možete da otplaćujete šest godina, u jednakim ratama, bez kamata, dakle kapital možete da platite iz profita preduzeća;

5. Preduzeće koje ste kupili je oslobođeno tereta dugovanja državi pristiglih na ime poreza i doprinosa zaključno sa 31. decembrom 2001. godine. Država će ta potraživanja naplatiti od prihoda od prodaje preduzeća, a Vama ostaje samo da radite."

Ministarstvo za privredu i privatizaciju, kao strana potpisnica ovog protokola, zainteresovano je da se kreditnom podrškom Jubanke, ali i drugih banaka, ubrza proces privatizacije u Srbiji uz uključivanje što većeg broja domaćih kupaca. Za ministarstvo je posebno važno i to da se danas potpisanim protokolom otvaraju vrata investiciono sposobnim građanima da sopstveni kapital sačuvaju za modernizaciju preduzeća koje kupuju, a da za obezbeđenje depozita za učešće na aukciji imaju kreditnu podršku fonda "Početak za imetak".

Generalni direktor Jubanke a.d., g. Borisav Đokić, je objasnio da Jubanka ima jasan interes u aktivnoj podršci procesu privatizacije jer privatizacija vodi ubrzanom oporavku privrede, čime banka stiče nove sposobne klijente sa kojima će trajno poslovno sarađivati.
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива