Javni poziv za učešće na javnoj aukciji koja će se održati 12.12.2006. u Beogradu

10. нов. 2006.
Na osnovu člana 38. Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS", br. 38/2001 i 18/2003), i člana 5. Uredbe o prodaji kapitala i imovine javnom aukcijom ("Službeni glasnik RS" br. 45/2001; 45/2002 i 19/2003), Agencija za privatizaciju objavljuje:

Javni poziv za učešće na javnim AUKCIJAMA


za sledeće preduzeća:
 1. Akcionarkso društvo ŠUMADIJAPROMET, TOPOLA
 2. Društveno preduzeće Industrija nameštaja JASEN, KRALjEVO
 3. Preduzeće za proizvodnju , promet i usluge 26 SEPTEMBAR-METAL, KRUPANj
 4. Društveno preduzeće za proizvodnju, promet i usluge TSF-MARKETING, TRSTENIK
 5. IHTM PREDUZEĆE ZA TEHNOLOŠKI RAZVOJ A.D., BEOGRAD
 6. MEGA-PROJEKT akcionarsko društvo za inženjering i distribuciju gasa, PANČEVO
 7. Društveno preduzeće za konsalting, projektovanje i inženjering VRANjE-PROJEKT, VRANjE
 8. Društveno preduzeće BUDUĆNOST HLAĐENjE, BEOGRAD
 9. Društveno preduzeće za projektovanje i inženjering NEOPROJEKT, BEOGRAD
 10. Društveno preduzeće za proizvodnju i promet mlinsko pekarskih proizvoda i stočne hrane mpi POBEDA, ARANĐELOVAC
 11. D. P. za proizvodnju i obradu duvana VLADIČIN HAN, VLADIČIN HAN
 12. Akcionarsko društvo TAMIŠ za organizaciju i finansiranje, proizvodnju i promet, PANČEVO
 13. Trgovinsko preduzeće SLOGA akcionarsko društvo, ALEKSANDROVAC
 14. Društveno preduzeće za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu MLADOSTTURIST, LOZNICA
 15. Biro za privredno-pravno poslovanje PAKTA D.D., BEOGRAD

Преузмите
Стечај

Акционарксо друштво ШУМАДИЈА ПРОМЕТ БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Београд

Делатност:

Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима

Акционарски фонд

ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И УСЛУГЕ ЈАСЕН АД БЕОГРАД - У ЛИКВИДАЦИЈИ

Локација:

Краљево

Делатност:

Производња осталог намештаја

Стечај

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ 26.СЕПТЕМБАР-МЕТАЛ ДП КРУПАЊ, ВЛАДЕ ЗЕЧЕВИЋА 154 - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Крупањ

Делатност:

Ливење осталих обојених метала

Стечај

ИХТМ ДРУШТВО ЗА ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ АКЦИОНАРКО ДРУШТВО БЕОГРАД (ВРАЧАР) - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Београд

Делатност:

Истраживање и развој у осталим природним и техничко-технолошким наукама

Стечај

МЕГА-ПРОЈЕКТ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ИНЖЕЊЕРИНГ И ДИСТРИБУЦИЈУ ГАСА БЕОГРАД-САВСКИ ВЕНАЦ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Београд

Делатност:

Остали инсталациони радови у грађевинарству

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ВРАЊЕ-ПРОЈЕКТ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА, КОНСАЛТИНГ И ИНЖЕЊЕРИНГ, ВРАЊЕ - СТЕЧАЈУ

Локација:

Врање

Делатност:

Инжењерске делатности и техничко саветовање

Акционарски фонд

БУДУЋНОСТ-ХЛАЂЕЊЕ СЛАП АД, БЕОГРАД (ЗВЕЗДАРА)

Локација:

Београд

Делатност:

Поправка рачунара и периферне опреме

Архива

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО И ИНЖЕЊЕРИНГ НЕОПРОЈЕКТ Д.О.О. БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД

Локација:

Београд

Делатност:

Инжењерске делатности и техничко саветовање

Акционарски фонд

МЛИНСКО-ПЕКАРСКА ИНДУСТРИЈА ПОБЕДА ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ

Локација:

Аранђеловац

Делатност:

Производња хлеба, свежег пецива и колача

Акционарски фонд

ДУВАНСКА ХАН ДОО ВЛАДИЧИН ХАН

Локација:

Владичин Хан

Делатност:

Производња дуванских производа

Архива

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ТАМИШ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ И ФИНАНСИРАЊЕ ПРОИЗВОДЊЕ И ПРОМЕТ ПАНЧЕВО - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Панчево

Делатност:

Трговина на велико житом, сировим дуваном, семењем и храном за животиње

Акционарски фонд

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО СЛОГА АЛЕКСАНДРОВАЦ - У ПРИНУДНОЈ ЛИКВИДАЦИЈИ

Локација:

Александровац

Делатност:

Производња хлеба, свежег пецива и колача

Архива

ДРУШТВО ЗА ТУРИЗАМ, УГОСТИТЕЉСТВО И ТРГОВИНУ МЛАДОСТТУРИСТ ДОО, ЛОЗНИЦА

Локација:

Лозница

Делатност:

Делатност тур-оператора

Архива

БИРО ЗА ПРИВРЕДНО-ПРАВНО ПОСЛОВАЊЕ -ПАКТА ДОО БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) - У ЛИКВИДАЦИЈИ

Локација:

Београд

Делатност:

Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива