Obaveštenje Ministarstva privrede Republike Srbije vezano za upis besplatnih akcija

20. феб. 2006.
Obaveštenje građanima o pravu i načinu upisa, odnosno sticanja akcija bez naknade iz Privatizacionog registra


Ministarstvo privrede obaveštava građane, povodom sve učestalijih oglasa i poziva, radi udruživanja u "asocijacije", "udruženja građana", organizacija sa imenima koje asociraju na tržište hartija od vrednosti, pod plaštom "besplatnog upisivanja - sticanja akcija" od strane lica koja to pravo nisu ostvarila u sprovedenim postupcima privatizacije društvenog kapitala, iz bilo kog razloga, da nije potrebna bilo kakva vrsta upisa, formiranja lista, a posebno plaćanje bilo kakve vrste nadoknada.

Osnovni cilj ovakvih asocijacija je sticanje novčanih sredstava, bilo kroz članarinu, naplaćivanje "saveta" ili administrativnih troškova, prodaju "formulara", bez ikakvog pravnog osnova, garancije usluga, a koji je u suprotnosti sa svim pozitivnim propisima kojima je regulisana oblast privatizacije.

S obzirom da u procesu privatizacije pravo na upis akcija bez naknade imaju samo zaposleni i penzioneri preduzeća koje se privatizuje, Zakon o privatizaciji "Službeni glasnik RS" br. 38/01 , 18/03 i 45/05 ), shodno načelu ravnopravnosti svih građana, u članu 52. predviđa postojanje Privatizacionog registra u kome se evidentiraju akcije subjekta privatizacije koje se privatizuje primenom metoda javnog tendera u iznosu najmanje 15 % kapitala koji se privatizuje, a koje će biti besplatno podeljene građanima, koji ovo pravo nisu ostvarili u svom preduzeću, u roku od dve godine nakon završetka roka predviđenog za proces privatizacije (član 52. stav 3. Zakona o privatizaciji). Rok završetka privatizacije je 2007. godine.

Pravo na sticanje akcija bez naknade evidentiranih u Privatizacionom registru imaju državljani Republike Srbije koji su navršili 18 godina života zaključno sa danom stupanja na snagu odluke o prenosu akcija građanima bez naknade, koju donosi Vlada Republike Srbije (član 54. Zakona o privatizaciji).

Pravo na akcije, bez naknade nemaju građani koji su to pravo, u celini ili delimično, ostvarili kao zaposleni u skladu sa ovim zakonom.

Kako je napred navedeno rok za besplatni upis akcija će početi da teče od 2009. godine, te aktivnosti "udruženja” ili "agencija” uz "proviziju” predstavlja zloupotrebu primene navedenih zakonskih odredbi, a o čemu je Ministarstvo privrede obavestilo Ministarsvo unutrašnjih poslova i druge nadležne organe, da preduzmu radnje iz svoje nadležnosti.

Na osnovu iznetog, građani koji nisu ostvarili pravo na besplatne akcije iz bilo kog razloga, ovo pravo će ostvariti kroz Privatizacioni registar, ali u propisanom roku po okončanju postupka privatizacije
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива