Javni poziv za učešće na javnoj aukciji koja će se održati 05.12.2005. u Novom Sadu

04. нов. 2005.
Na osnovu člana 38. Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS", br. 38/2001 i 18/2003), i člana 5. Uredbe o prodaji kapitala i imovine javnom aukcijom ("Službeni glasnik RS" br. 45/2001; 45/2002 i 19/2003), Agencija za privatizaciju objavljuje:

Javni poziv za učešće na javnim AUKCIJAMA


za sledeće preduzeće:
 1. Društveno preduzeće mlin UNION na akcije, SIVAC
 2. Mlinsko pekarsko preduzeće MLIN-PEK, SONTA
 3. Društveno preduzeće za poljoprivredu BAJŠA, BAJŠA
 4. DOO DUVAN-PROMET, ZRENjANIN
 5. Akcionarsko društvo za završne i zanatske radove u građevinarstvu KROVAR, NOVI SAD
 6. AD AGROSEME za proizvodnju, doradu i promet semenskom robom i reprodukcionim materijalom na veliko i malo, KIKINDA
 7. Akcionarsko društvo VIG - VODOVOD I GREJANjE AGROVOJVODINA, NOVI SAD
 8. Društveno preduzeće KOMPRESOR za izradu klipnih prstenova, trgovinu i usluge, NOVI SAD
 9. Društveno preduzeće za promet kino, foto, i optičkim proizvodima SINEOPTIK, NOVI SAD
 10. MUNKA Društveno preduzeće za prevoz robe u drumskom saobraćaju, opravku i održavanje motornih vozila i usluge, ČANTAVIR
 11. AGROVOJVODINA EKSPORT-IMPORT, Trgovačko akcionarsko društvo, NOVI SAD
Преузмите

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО МЛИН УНИОН, СИВАЦ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Сивац

Делатност:

Производња млинских производа

Архива

МЛИНСКО-ПЕКАРСКО ПРЕДУЗЕЋЕ МЛИН-ПЕК АД СОНТА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Сонта

Делатност:

Производња млинских производа

Стечај

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ БАЈША ДОО КРИВАЈА, НИКОЛЕ ТЕСЛЕ 7

Локација:

Бајша

Делатност:

Услужне делатности у гајењу усева и засада

Архива

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО И МАЛО ДУВАН ПРОМЕТ, ЗРЕЊАНИН - У ПРИНУДНОЈ ЛИКВИДАЦИЈИ

Локација:

Зрењанин

Делатност:

Остала трговина на мало храном у специјализованим продавницама

Архива

КРОВАР ДОО ЗА ЗАВРШНЕ И ЗАНАТСКЕ РАДОВЕ У ГРАЂЕВИНАРСТВУ ПЕТРОВАРАДИН - У ЛИКВИДАЦИЈИ

Локација:

Нови Сад

Делатност:

Кровни радови

Архива

АГРОСЕМЕ Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, дораду и промет семенске робе и репродукционог материјала на велико и мало Кикинда

Локација:

Кикинда

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

Акционарски фонд

ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ВИГ-ВОДОВОД И ГРЕЈАЊЕ АГРОВОЈВОДИНА ЗА УНУТРАШЊУ ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО И МАЛО И СПОЉНУ ТРГОВИНУ НОВИ САД

Локација:

Нови Сад

Делатност:

Остали завршни радови

Акционарски фонд

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ ОПТИЧКЕ РОБЕ ЦИНЕОПТИЦ, БЕОГРАД (ВРАЧАР)

Локација:

Нови Сад

Делатност:

Производња медицинских и стоматолошких инструмената и материјала

Стечај

МУНКА ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРЕВОЗ РОБЕ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ ОПРАВКУ И ОДРЖАВАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА И УСЛУГЕ ЧАНТАВИР - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Чантавир

Делатност:

Друмски превоз терета

Акционарски фонд

AGROVOJVODINA EXPORT-IMPORT TRGOVAČKO AKCIONARSKO DRUŠTVO, NOVI SAD

Локација:

Нови Сад

Делатност:

Трговина на велико металном робом, инсталационим материјалима, опремом и прибором за грејање

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива