Otvorene ponude za DPP "Jedinstvo", Apatin na akcije

10. окт. 2005.
Prva sednica Tenderske komisije za društveno preduzeće DPP "Jedinstvo", Apatin na akcije započeta je 12.09.2005.godine. Nastavak prve sednice Tenderske komisije je usledio 21.09.2005. godine i konačno javno otvaranje ponuda za kupovinu 70% društvenog kapitala pomenutog preduzeća obavljeno je 05.10.2005. godine.

Konstatovano je da su u predviđenom roku pristigle četiri ponude :
  1. Konzorcijum "Hungária Közraktározási Rt & Szegedi Paprika Füszer – és Konzervgyártó Rt", Mađarska
  2. "Kermes Limited", Britanska Devičanska ostrva
  3. "Delta M", Beograd
  4. "MK Commerce", Novi Sad


Tenderska komisija je, na osnovu mišljenja savetnika Agencije za privatizaciju da dostavljena kvalifikaciona dokumentacija ponuđača "Kermes Limited", Britanska Devičanska ostrva ne zadovoljava kvalifikacione kriterijume i uslove tendera, konstatovala da je ponuda navedenog ponuđača nepotpuna. U skladu sa tim, ponuda ponuđača "Kermes Limited", Britanska Devičanska ostrva nije bila predmet javnog otvaranja ponuda.

Na sednici je konstatovano da su tendersku dokumentaciju otkupili sledeći potencijalni investitori:
  • "Friedrich Fangmeier Agrarhandel Chips u Snacks GmbH & Co. KG", Nemačka
  • "Kermes LTD", Britanska Devičanska ostrva
  • "Hungaria Kozraktarozasi Rt", Mađarska
  • "Delta M", Beograd
  • "MK Kommerc", Novi Sad
  • Fizičko lice Mile Dragić


Tenderska komisija je zasedala u sledećum sastavu:

a) predsednik Tenderske komisije :
• Goran Živkov, pomoćnik ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, predstavnik iz reda republičkih organa;

b) zamenik predsednika:
• Dr. Đuro Đapić, direktor DPP "Jedinstvo" Apatin na akcije, predstavnik subjekta privatizacije;

v) članovi:
• Dragica Gladović, savetnik u Ministarstvu privrede, predstavnik iz reda republičkih organa;
• Vojislav Popović, rukovodilac RJ "Ribnjak" u DPP "Jedinstvo" Apatin na akcije, predstavnik reprezentativnog sindikata subjekta privatizacije;
• Milan Lavrnić, načelnik Odeljenja za privredu i finansije Opštinske uprave Apatin, predstavnik lokalne samouprave prema sedištu subjekta privatizacije.

Finasijski i pravni savetnici Agencija za privatizaciju će u roku od najviše 30 dana od dana otvaranja ponuda izvšiti ocenu ponuda koje su bile predmet javnog otvaranja. Ocena ponuda će biti prezentovana na drugoj sednici Tenderske komisije za preduzeće DPP "Jedinstvo", Apatin na akcije.
Акционарски фонд

ЈЕДИНСТВО ДОО АПАТИН

Локација:

Апатин

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива