Pozivu za prijavu potraživanJa tehničkom greškom objavljen poziv poveriocima da prijave svoja potraživanja

20. сеп. 2005.
Agencija za privatizaciju obaveštava zainteresovana fizička i pravna lica da je dana 14.9. 2005. godine u dnevnom listu "Politika", u

POZIVU ZA PRIJAVU POTRAŽIVANjA
tehničkom greškom objavljen poziv poveriocima da prijave svoja potraživanja
sa stanjem na dan 31. decembar 2004. godine, prema subjektima privatizacije


  1. Društveno preduzeće"Šumadijapromet", Topola
  2. Društveno preduzeće "Proleterski put", Požega
  3. Društveno preduzeće "MIP Livnica",Ćuprija
  4. Društveno preduzeće "Prosveta",Niš
  5. Društveno preduzeće "Tib",Blace

Стечај

Акционарксо друштво ШУМАДИЈА ПРОМЕТ БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Београд

Делатност:

Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима

Стечај

ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ГРАЂЕВИНСКЕ РАДОВЕ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ ХИДРОРЕСУРС ДОО ЧАЧАК

Локација:

Пожега

Делатност:

Остали непоменути специфични грађевински радови

Архива

ЛИВНИЦА СИВОГ ЛИВА МИП-ЛИВНИЦА ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЋУПРИЈА - У ПРИНУДНОЈ ЛИКВИДАЦИЈИ

Локација:

Ћуприја

Делатност:

Ливење гвожђа

ПРОСВЕТА АД НИШ - У СТЕЧАЈУ
Стечај

ИЗДАВАЧКО ГРАФИЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ ПРОСВЕТА АД, НИШ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Ниш

Делатност:

Издавање књига

Стечај

ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПРЕДИВА ТКАНИНА И КОНФЕКЦИЈЕ ТИБ, БЛАЦЕ

Локација:

Блаце

Делатност:

Припрема и предење текстилних влакана

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива