Saopštenje sa 151 javne aukcije održane 25.08.2005. godine u Beogradu

25. авг. 2005.
Dana 25.08.2005. godine, u organizaciji Agencije za privatizaciju, održana je 151. po redu javna aukcija na kojoj su prodata sledeća preduzeća:

 1. DP AUTOKOMANDA, Beograd
  Početna cena: 187.613.000 din | Prodajna cena: 1.410.000.000 din.
  Kupac: "Delta M" d.o.o.
 2. AD REMONT, Sremska Mitrovica
  Početna cena: 446.000 din | Prodajna cena: 7.900.000 din.
  Kupac: Mićo Crljenica
 3. DP UMI-PEK, Leskovac
  Početna cena: 45.141.000 din | Prodajna cena: 176.000.000 din.
  Kupac: Jovica Stefanović
 4. DOO JELOVA GORA, Užice
  Početna cena: 3.485.000 din | Prodajna cena: 3.485.000 din.
  Kupac: Gojko Rajković
 5. PI TOMA KOSTIĆ TOMAKO, Leskovac
  Početna cena: 21.455.000 din | Prodajna cena: 21.455.000 drugo nadmetanje din.
  Kupac: Jovica Stefanović
 6. DP MINEL ENIM-FIPOS, Beograd
  Početna cena: 474.000 din | Prodajna cena: 474.000 din.
  Kupac: Vladimir Maček konzorcijum *
 7. DP ELEKTROVEZE-PROIZVODNjA, Beograd
  Početna cena: 4.151.000 din | Prodajna cena: 4.151.000 din.
  Kupac: Milorad Panjković konzorcijum *
 8. DP DRINA, Bajina Bašta
  Početna cena: 7.376.000 din | Neuspešna
 9. UTP SRBIJA, Pirot
  Početna cena: 79.421.000 din | Neuspešna
 10. GP DOM, Beograd
  Početna cena: 42.288.000 din | Neuspešna
 11. DOO FABRIKA MAŠINSKIH DELOVA, Niš
  Početna cena: 6.771.000 din | Neuspešna
 12. DP ULjMA, Uljma
  Početna cena: 18.583.000 din | Neuspešna
 13. DP FSU, Beograd
  Početna cena: 46.678.000 din | Neuspešna
 14. DOO LESKODRVO, Leskovac
  Početna cena: 9.270.000 din | Neuspešna
 15. DP ZATEKS, Gadžin Han
  Početna cena: 40.689.000 din | Neuspešna
 16. DP PAPIR-SERVIS, Negotin
  Početna cena: 1.567.000 din | Neuspešna
 17. DP POBEDA, Ljig
  Početna cena: 11.099.000 din | Neuspešna
 18. UP BIĆ, Priboj
  Početna cena: 11.035.000 din | Neuspešna

Акционарски фонд

ПРОИЗВОДНО ТРГОВИНСКО ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ АСВ ДРИНА БАЈИНА БАШТА

Локација:

Бајина Башта

Делатност:

Производња опеке, црепа и грађевинских производа од печене глине

Архива

АУТОКОМАНДА Д.О.О. БЕОГРАД

Локација:

Београд

Делатност:

Разрада грађевинских пројеката

Стечај

УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ СРБИЈА У ДРУШТВЕНОЈ СВОЈИНИ, ПИРОТ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Пирот

Делатност:

Хотели и сличан смештај

ДОМ ГП
Стечај

ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ ДОМ АД, БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Београд

Делатност:

Изградња стамбених и нестамбених зграда

Стечај

ЕИ - ХОЛДИНГ - ЦО ДОО ФАБРИКА МАШИНСКИХ ДЕЛОВА, НИШ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Ниш

Делатност:

Производња електронских елемената

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ТОМА КОСТИЋ КОНДИТОРСКА ИНДУСТРИЈА, ЛЕСКОВАЦ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Лесковац

Делатност:

Производња какаоа, чоколаде и кондиторских производа

АД ЈЕЛОВА ГОРА/ МИНЕРАЛИ ГОРСКИ УЖИЦЕ - У СТЕЧАЈУ
Стечај

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЈЕЛОВА ГОРА ДРВНА ИНДУСТРИЈА И ПРЕРАДА НЕМЕТАЛА, УЖИЦЕ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Ужице

Делатност:

Резање и обрада дрвета

Стечај

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU ULJMA - U STEČAJU

Локација:

Уљма

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ МЛИНСКО-ПЕКАРСКИМ ПРОИЗВОДИМА И КОНЦЕНТРАТОМ УМИ-ПЕК АД ПАНЧЕВО - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Лесковац

Делатност:

Производња млинских производа

Акционарски фонд

ФСУ АД БЕОГРАД (ЗЕМУН)

Локација:

Београд

Делатност:

Производња остале електричне опреме

Стечај

Akcionarsko društvo LESKODRVO Leskovac

Локација:

Лесковац

Делатност:

Производња намештаја за пословне и продајне просторе

Стечај

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПЛЕТЕНИНА И КОНФЕКЦИЈЕ ЗАТЕКС АД, ГАЏИН ХАН - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Гаџин Хан

Делатност:

Производња готових текстилних производа, осим одеће

Акционарски фонд

ЕЛЕКТРОВЕЗЕ-ПРОИЗВОДЊА АД, БЕОГРАД (ЗВЕЗДАРА)

Локација:

Београд

Делатност:

Производња комуникационе опреме

Стечај

ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ СИРОВИНА ИЗ ОТПАДАКА ПАПИР СЕРВИС СА ПО НЕГОТИН - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Неготин

Делатност:

Поновна употреба разврстаних материјала

Архива

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КЊИГОВОДСТВО И КОНСАЛТИНГ УСЛУГЕ ФИПОС-КОНСАЛТИНГ АД БЕОГРАД (ВРАЧАР) - У ПРИНУДНОЈ ЛИКВИДАЦИЈИ

Локација:

Београд

Делатност:

Рачуноводствени, књиговодствени и ревизорски послови; пореско саветовање

Акционарски фонд

ПОБЕДА АД ЉИГ

Локација:

Љиг

Делатност:

Производња кожне одеће

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива