Objava prospekata preduzeća iz javnog sektora

08. јул. 2005.
Agencija za privatizaciju je u petak, 08. jula 2005. godine, u dnevnom listu "Politika" objavila prve prospekte za preduzeća sa većinskim državnim kapitalom koja su izdvojena iz javnih preduzeća.

Objavljeni su prospekti za pet preduzeća izdvojenih iz javnog preduzeća "Elektroprivreda Srbije":
  1. "Betonjerka" d.o.o., Aleksinac
  2. "Elektroizgradnja" d.o.o., Bajina Bašta
  3. "Đerdap usluge" d.o.o., Kladovo
  4. "Sava-Tent" d.o.o, Obrenovac
  5. "Energosoft" d.o.o., Novi Sad

Takođe su objavljeni prospekti za prva dva javna preduzeća iz oblasti medija. To su:
  1. "Pančevac", Pančevo
  2. "Vršačka Kula" sa p.o., Vršac

U skladu sa dinamikom pristizanja inicijativa za pokretanje postupka privatizacije i informacija od subjekata neophodnih za prospekt, Agencija za privatizaciju će u narednom periodu nastaviti sa objavljivanjem prospekata preduzeća iz javnog sektora.

Agencija za privatizaciju objavila je istog dana u dnevnom listu "Politika" Javni poziv za učešće na javnoj prodaji za kupovinu dela imovine kompanije "Dunav osiguranje" a.d. i to Hotela "Jugoslavija", Beograd.
Javna prodaja ovog preduzeća zakazana je za 28. jul 2005. godine, sa počektom u 11 časova u prostorijama Agencije za privatizaciju u Beogradu. Početna cena na javnom nadmetanju iznosti 38.134.800,00 evra.

U Beogradu, 08. jula 2005.godine
Agencija za privatizaciju
Republika Srbija


BETONJERKA AD
Стечај

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU BETONSKIH STUBOVA, TRAFO-STANICA I PRATEĆIH ELEMENATA ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE ELEKTROENERGETSKIH OBJEKATA BETONJERKA AD ALEKSINAC

Локација:

Алексинац

Делатност:

Производња производа од бетона намењених за грађевинарство

Акционарски фонд

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ БЕТОНСКИХ СТУБОВА, ТРАФОСТАНИЦА И ПРАТЕЋИХ ЕЛЕМЕНАТА ЗА ИЗГРАДЊУ И ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ОБЈЕКАТА ЕЛЕКТРОИЗГРАДЊА БАЈИНА БАШТА ДОО, БАЈИНА БАШТА

Локација:

Бајина Башта

Делатност:

Изградња електричних и телекомуникационих водова

Архива

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ЂЕРДАП УСЛУГЕ, КЛАДОВО

Локација:

Кладово

Делатност:

Машинска обрада метала

Стечај

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРУЖАЊЕ УГОСТИТЕЉСКИХ УСЛУГА И ТРГОВИНУ САВА-ТЕНТ ДОО, ОБРЕНОВАЦ

Локација:

Обреновац

Делатност:

Хотели и сличан смештај

Архива

ЕНЕРГОСОФТ АД ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ИНФОРМАТИЧКОГ ИНЖЕЊЕРИНГА, НОВИ САД

Локација:

Нови Сад

Делатност:

Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем

ЈНИП ПАНЧЕВАЦ АД
Акционарски фонд

ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ПАНЧЕВАЦ ПАНЧЕВО

Локација:

Панчево

Делатност:

Издавање новина

Архива

НОВИНСКО ИЗДАВАЧКО ДРУШТВО ВРШАЧКА КУЛА ДОО ВРШАЦ

Локација:

Вршац

Делатност:

Издавање новина

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива