Obaveštenje o pravu i nacinu upisa, odnosno sticanja akcija bez naknade iz Privatizacionog registra

15. апр. 2005.
Povodom obracanja velikog broja zaposlenih lica, sa zahtevom za upis akcija bez naknade, Agencija za privatizaciju objavljuje:

OBAVEŠTENjE


o pravu i nacinu upisa, odnosno sticanja akcija bez naknade iz Privatizacionog registra

Agencija za privatizaciju ovim putem obaveštava sva lica koja se obracaju za upis besplatnih akcija u Privatizacioni registar da ne postoje tehnicke i organizacione mogucnosti odgovora na svaki pojedinacni upit, i da ubuduce nece moci da izlazi u susret i pismenim putem odgovori na individualne zahteve vezane za obrazloženje ovog postupka.

S obzirom da u procesu privatizacije pravo na upis akcija bez naknade imaju samo zaposleni i penzioneri preduzeca koje se privatizuje, Zakon o privatizaciji ("Službeni glasnik RS", br. 38/01 i 18/03), shodno nacelu ravnopravnosti svih gradana, u clanu 52. predvida postojanje Privatizacionog registra u kome se evidentiraju akcije subjekta privatizacije koji se privatizuje primenom metoda javnog tendera u iznosu najmanje 15% kapitala koji se privatizuje.

Akcije evidentirane u privatizacionom registru bice podeljene gradanima, koji ovo pravo nisu ostvarili u svom preduzecu, u roku od DVE GODINE nakon završetka roka predvidenog za proces privatizacije (clan 52. stav 3. Zakona o privatizaciji).

Lica koja nisu ostvarila pravo na besplatne akcije iz bilo kog razloga, ovo pravo ce ostvariti kroz Privatizacioni registar, ali u propisanom roku PO OKONCANjU postupka privatizacije.

Nacin sticanja, raspodele i druga pitanja koja se odnose na kapital evidentiran u Privatizacionom registru, propisuje Vlada Republike Srbije (clan 54. Zakona o privatizaciji).

Agencija za privatizaciju takode želi da skrene pažnju na mogucnost manipulacije pomenutim informacijama. Ovom prilikom želimo da upozorimo zainteresovana lica za upis besplatnih akcija, da ne reaguju na sve cešce slucajeve neovlašcenog i lažnog pozivanja gradana na upis akcija i, u ovom trenutku, suvišnog obracanja Agenciji.

U ovom trenutku, svako pojedinacno obracanje gradana sa zahtevom za besplatni upis akcija u Privatizacioni registar je preuranjeno i Agencija za privatizaciju nema pravni osnov za postupanje po podnetim zahtevima.
Agencija ce pravovremeno obavestiti javnost o trenutku otpocinjanja besplatnog upisa putem svih elektronskih i štampanih medija.
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива