Javni poziv za učešće na javnoj aukciji koja će se održati 26.04.2005. u Beogradu

25. мар. 2005.
Na osnovu člana 38. Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS", br. 38/2001 i 18/2003), i člana 5. Uredbe o prodaji kapitala i imovine javnom aukcijom ("Službeni glasnik RS" br. 45/2001; 45/2002 i 19/2003), Agencija za privatizaciju objavljuje:

Javni poziv za učešće na javnim AUKCIJAMA


za sledeća preduzeća:
 1. Društveno uslužno preduzeće ČISTOĆA, UŽICE
 2. Društveno preduzeće konfekcije KLUZ-SREM, RUMA
 3. Društveno preduzeće za promet robe na malo i veliko 4.JULI, BOJNIK
 4. Preduzeće Livnica sivog liva MIP-LIVNICA d.o.o., ĆUPRIJA
 5. Društveno preduzeće za proizvodnju građevinskog materijala MERMER, ŽAGUBICA
 6. Društveno preduzeće za hidrauliku,inženjering,projektovanje i održavanje MINEL HIPO 7, BEOGRAD
 7. Rudnik azbesta KORLAĆE društveno preduzeće, BRVENIK
 8. Preduzeće za proizvodnju, montažu, remont i održavanje liftova KOSMAJ, BEOGRAD
 9. Preduzeće za geodetske i inženjering poslove GEODETSKI BIRO, NIŠ
 10. Jugoslovenski institut za urbanizam i stanovanje Juginus, BEOGRAD
 11. Društveno preduzeće mlin BUDUĆNOST za proizvodnju mlinskih i pekarskih proizvoda, TITEL
Преузмите
Стечај

УСЛУЖНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЧИСТОЋА АД УЖИЦЕ, ВУКА КАРАЏИЋА 5 - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Ужице

Делатност:

Услуге редовног чишћења зграда

КЛУЗ-СРЕМ АД РУМА - У СТЕЧАЈУ
Стечај

КОНФЕКЦИЈА КЛУЗ-СРЕМ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО РУМА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Рума

Делатност:

Производња остале одеће

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ РОБЕ НА МАЛО И ВЕЛИКО 4. ЈУЛИ АД БОЈНИК, ЗЕЛЕ ВЕЉКОВИЋА 21

Локација:

Бојник

Делатност:

Остала трговина на мало у неспецијализованим продавницама

Архива

ЛИВНИЦА СИВОГ ЛИВА МИП-ЛИВНИЦА ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЋУПРИЈА - У ПРИНУДНОЈ ЛИКВИДАЦИЈИ

Локација:

Ћуприја

Делатност:

Ливење гвожђа

Акционарски фонд

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО МЕРМЕР, ЖАГУБИЦА - У ПРИНУДНОЈ ЛИКВИДАЦИЈИ

Локација:

Жагубица

Делатност:

Експлоатација грађевинског и украсног камена, кречњака, гипса, креде

Акционарски фонд

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ХИДРАУЛИКУ, ИНЖЕЊЕРИНГ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ МИНЕЛ ХИПО 7 ДОО, БЕОГРАД (РАКОВИЦА)

Локација:

Београд

Делатност:

Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем

Стечај

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО РУДНИК КОРЛАЋЕ АД БРВЕНИК

Локација:

Брвеник

Делатност:

Експлоатација осталих неметаличних руда и минерала

Архива

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, МОНТАЖУ, РЕМОНТ И ОДРЖАВАЊЕ ЛИФТОВА КОСМАЈ ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ БЕОГРАД (ВОЖДОВАЦ)

Локација:

Београд

Делатност:

Постављање електричних инсталација

Стечај

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ГЕОДЕТСКЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ ПОСЛОВЕ ГЕОДЕТСКИ БИРО НИШ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Ниш

Делатност:

Остале стручне, научне и техничке делатности

Акционарски фонд

ЈУГОСЛОВЕНСКИ ИНСТИТУТ ЗА УРБАНИЗАМ И СТАНОВАЊЕ ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ БЕОГРАД

Локација:

Београд

Делатност:

Истраживање и развој у осталим природним и техничко-технолошким наукама

Стечај

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО МЛИН БУДУЋНОСТ ЗА ПРОИЗВОДЊУ МЛИНСКИХ И ПЕКАРСКИХ ПРОИЗВОДА ТИТЕЛ, ГЛАВНА 73 - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Тител

Делатност:

Производња млинских производа

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива