Saopštenje sa 131 javne aukcije održane 23.11.2004. godine Beogradu

23. нов. 2004.
Dana 23.11.2004. godine, u organizaciji Agencije za privatizaciju, održana je 131. po redu javna aukcija na kojoj su prodata sledeća preduzeća:
 1. AD AGROOPREMA-SVILAJNAC, Svilajnac
  Početna cena: 1.339.000 | Prodajna cena: 47.000.000
  Kupac: Nenad Grujić
 2. DP MINEL-DINAMO, Beograd
  Početna cena: 32.807.000 | Prodajna cena: 201.000.000
  Kupac: Boško Urošević
 3. GP SREM, Stara Pazova
  Početna cena: 4.077.000 | Prodajna cena: 76.000.000
  Kupac: Jovan Borota konzorcijum
 4. DP STAKLENIK, Šopić
  Početna cena: 8.530.000 | Prodajna cena: 8.530.000
  Kupac: Miroslav Nikolić
 5. DP ELEKTROMONT, Beograd
  Početna cena: 83.000 | Prodajna cena: 1.110.000
  Kupac: Ivan Grubor
 6. DP TRGOPROMET, Prokuplje
  Početna cena: 40.611.000 | Prodajna cena: 121.000.000
  Kupac: Milinko Stošić konzorcijum
 7. AD INEKS-NOVA VAROŠ, Nova Varoš
  Početna cena: 36.229.000 | Prodajna cena: 64.000.000
  Kupac: Đura Obradović
 8. DP ŠUMADIJA TRANSPORT I ODRŽAVANjE, Čačak
  Početna cena: 5.543.000 | Prodajna cena: 7.300.000
  Kupac: Tomislav Savić
 9. DP MONITOR, Beograd
  Početna cena: 1.341.000 | Prodajna cena: 1.341.000
  Kupac: Dušan Miličević konzorcijum
 10. DP TEHNOPROMET-BOR, Bor
  Početna cena: 8.268.000 | NEUSPEŠNA
 11. DP VOJVODA PRIJEZDA, Ćićevac
  Početna cena: 48.706.000 | NEUSPEŠNA
Архива

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ АГРООПРЕМА-СВИЛАЈНАЦ ДОО, СВИЛАЈНАЦ

Локација:

Свилајнац

Делатност:

Трговина на мало деловима и опремом за моторна возила

Архива

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА РАЗВОЈ ЕЛЕКТРО УРЕЂАЈА И СИСТЕМА РЕМОНТ ЕНЕРГЕТСКЕ ОПРЕМЕ УШТЕДУ ЕНЕРГИЈЕ И ГРАДЊУ КОЛЕКТОР ЕТРА БЕОГРАД-БАРАЈЕВО

Локација:

Београд

Делатност:

Поправка електричне опреме

Архива

ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ СРЕМ АД СТАРА ПАЗОВА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Стара Пазова

Делатност:

Изградња стамбених и нестамбених зграда

Стечај

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ЕЛЕКТРОМОНТАЖНЕ РАДОВЕ ЕЛЕКТРОМОНТ БЕОГРАД, БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 395 - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Београд

Делатност:

Постављање електричних инсталација

Акционарски фонд

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОМЕТ РОБЕ И УСЛУГА НА ВЕЛИКО И МАЛО ТРГОПРОМЕТ ДОО, ПРОКУПЉЕ

Локација:

Прокупље

Делатност:

Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићима и дуваном

Архива

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET, TURIZAM I USLUGE INEX-NOVA VAROŠ, NOVA VAROŠ - U PRINUDNOJ LIKVIDACIJI

Локација:

Нова Варош

Делатност:

Мешовита пољопривредна производња

Акционарски фонд

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕВОЗ РОБЕ И ПУТНИКА ШУМАДИЈА ТРАНСПОРТ И ОДРЖАВАЊЕ ЧАЧАК

Локација:

Чачак

Делатност:

Друмски превоз терета

Архива

Предузеће за инжењеринг, пројектовање, монтажу, одржавање и ремонт лифтова и покретних степеница МОНИТОР д.о.о. Београд

Локација:

Београд

Делатност:

Постављање електричних инсталација

Архива

Друштвено предузеће за промет робе на велико и мало ТЕХНОПРОМЕТ-БОР

Локација:

Бор

Делатност:

Неспецијализована трговина на велико

Архива

Друштвено предузеће за производњу и продају грађевинског материјала ВОЈВОДА ПРИЈЕЗДА

Локација:

Ћићевац

Делатност:

Производња опеке, црепа и грађевинских производа од печене глине

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива