Odluka o početku pregovora sa "ATB Antriebstechnik AG" o tenderskoj prodaji preduzeća "SEVER" iz Subotice

29. сеп. 2004.
Rešenjem Ministarstva privrede od 03.09.2004. godine, usvaja se prigovor jedinog ponuđača "ATB Antriebstechnik AG" Austrija na zakonitost sprovedenog postupka javnog tendera radi prodaje 70% društvenog kapitala "Sever Holding Internacional A.D." Subotica, i poništava se Odluka Tenderske komisije o proglašenju javnog tendera radi prodaje 70% društvenog kapitala "Sever Holding Internacional", Subotica neuspelim. Poništava se i Odluka direktora Agencije za privatizaciju, da se ne započnu pregovori sa jedinim ponuđačem "ATB Antriebstechnik AG" Austrija. Predmet je vraćen Agenciji za privatizaciju na ponovni postupak.

S tim u vezi, dana 27. septembra 2004. godine održana je treća sednica Tenderske komisije koja prati sprovođenje javnog tendera radi prodaje 70% društvenog kapitala preduzeća "Sever Holding Internacional a.d." Subotica na kojoj su članovi Tenderske komisije, a na predlog Agencije za privatizaciju jednoglasno doneli Odluku o započinjanju pregovora sa jedinim ponuđačem ATB Antriebstechnik AG, Austrija.

Pošto je reč o tenderu sa jednim učesnikom, u narednom periodu Ministarstvo privrede formiraće komisiju za direktne pregovore sa jedinim ponuđačem na tenderu - kompanijom "ATB Antriebstechnik AG," Austrija.
Акционарски фонд

СЕВЕР ХОЛДИНГ ИНТЕРНАЦИОНАЛ акционарско друштво

Локација:

Суботица

Делатност:

Производња електромотора, генератора и трансформатора

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива