Razgovori sa pojedinačnim akcionarima preduzeća "Knjaz Miloš a.d”, Aranđelovac

13. сеп. 2004.
Dana 13. septembra 2004. godine ovlašćeni predstavnici Agencije za privatizaciju i Akcijskog fonda Republike Srbije, na zahtev pojedinačnih akcionara zaposlenih u preduzeću "Knjaz Miloš a.d.", u Aranđelovcu su razgovarali sa akcionarima o mogućnostima koje se nalaze pred njima u procesu privatizacije ovog preduzeća, i upoznali ih sa aktivnostima Agencije i Akcijskog fonda koje se sprovode u tom cilju. Predstavnici Agencije i Akcijskog fonda bliže su pojasnili pojedinačnim akcionarima mogućnost pridruživanja i ukrupnjavanja postojećeg broja akcija koji se već nalazi u portfelju Akcijskog Fonda i koji iznosi 41,28% od ukupnog kapitala preduzeća, kao i posledično formiranje većinskog paketa akcija koji će omogućiti postizanje najkonkurentnije tržišne cene i obezbediti perspektivu daljeg rasta i razvoja preduzeća "Knjaz Miloš" a.d.

U razgovoru sa zaposlenima iz aranđelovačkog preduzeća predočena im je trenutna situacija, i istaknuto je da je izbor isključivo stvar individualne odluke svakog pojedinačnog akcionara.

Tokom istog dana, u prostorijama Agencije za privatizaciju u Beogradu, održan je sastanak između direktora Miodraga Đorđevića, predstavnika aktiva penzionera preduzeća "Knjaz Miloš a.d" i gospodina Borisa Markovića iz brokerske kuće "Emisio Broker", koji zastupa interese penzionera aranđelovačkog preduzeća. Direktor Agencije za privatizaciju je u razgovoru istakao da dok traje proces pridruživanja akcija pojedinačnih akcionara i prateća javna ponuda za prodaju akcija, ne postoji paralelno odvijanje procesa dokapitalizacije. Proces dokapitalizacije, kao volja akcionara, može biti sproveden u skladu sa odlukom Skupštine akcionara tek nakon finalizacije započetih procesa.

Na sastanku sa aktivom penzionera, direktor Đorđević je dogovorio da će javnim putem demantovati naslov iz dnevnog lista "Politika" objavljenog u subotu 11. septembra "Država nudi 20.000 za akciju". Shodno tome, Agencija za privatizaciju naglašava da će, zajedno sa Akcijskim fondom, u javnoj ponudi za prodaju akcija tražiti kao minimalnu cenu iznos od 20.000 dinara po jednoj akciji za objedinjen većinski paket akcionara preduzeća "Knjaz Miloš a.d". On je u razgovoru naglasio da je interes Agencije za privatizaciju u otpočinjanju procesa ukrupnjavanja akcija i zajedničkoj prodaji, pored same prodajne cene, i zaštita zaposlenih, perspektiva rasta i razvoja preduzeća kroz investicioni program, kao i uspešno okončanje započetog privatizacionog procesa.
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива