Saopštenje povodom objave javnog poziva - Knjaz Miloš a.d., Arandjelovac

11. сеп. 2004.
Dana 11. septembra 2004.godine u dnevnom listu Politika, Agencija za privatizaciju i Akcijski fond Republike Srbije objavili su javni poziv akcionarima preduzeća "Knjaz Miloš" a.d. za pridruživanje pojedinačnih akcija paketu iz portfelja Akcijskog fonda.

Pozivaju se pojedinačni akcionari da svoje akcije pridruže akcijama Akcijskog fonda i prodaju ih metodom Javne ponude.

Ovim putem, Agencija za privatizaciju i Akcijski fond nude pojedinačnim akcionarima da, prikupljanjem i uvećanjem broja akcija koji se već nalazi u portfelju Akcijskog fonda i koji iznosi 41,28% od ukupnog kapitala preduzeća, napravi većinski paket akcija koji će omogućiti postizanje najkonkurentnije tržišne cene i obezbediti perspektivu daljeg rasta i razvoja preduzeća "Knjaz Miloš" a.d.

Javna ponuda za prodaju, kojom će Agencija za privatizaciju i Akcijski fond nakon formiranja većinskog paketa ponuditi na prodaju akcije, sadržaće za kupca obavezujuće elemente kvalitetnog investicionog i socijalnog programa. Investicioni program obezbediće uslove rasta i razvoja preduzeća "Knjaz Miloš" a.d., dok će socijalni plan pružiti sigurnost i perspektivu daljeg rada zaposlenih u preduzeću. Od investitora će se tražiti da svoj investicioni i socijalni program garantuju bankarskom garancijom u visini od 50% investicija u prvoj godini kao i zalogu na akcijama koje će steći.

Tržišne aktivnosti potencijalnih investitora vezane za nastavak procesa ponuda za preuzimanje akcija kao i za mogućnost naknadne dokapitalizacije preduzeća "Knjaz Miloš" a.d., aktivnostima Agencije za privatizaciju i Akcijskog fonda Republike Srbije nisu ni na koji način osporeni ni zaustavljeni. Postupajući u skladu sa članom 72. Zakona o privatizaciji (Sl. Glasnik RS br. 38/01) i člana 9. Zakona o Akcijskom fondu (Sl. Glasnik RS br. 38/01) kao i Odlukom Agencije od 06.septembra 2004.godine o prodaji paketa akcija preduzeća "Knjaz Miloš" a.d. iz portfelja Akcijskog fonda metodom javne ponude, Agencija za privatizaciju i Akcijski fond ni u jednom segmentu ne narušavaju nijedan tržišni princip, već naprotiv, doprinose formiranju najkonkurentnije cene i pune tržišne valorizacije vrednosti akcija preduzeća "Knjaz Miloš" a.d. iz Aranđelovca.

Ministarstvo privrede, Agencija za privatizaciju i Akcijski fond Republike Srbije smatraju da će Javna ponuda za prodaju objedinjenog paketa akcija iz portfelja Akcijskog fonda i manjinskih akcionara obezbediti kvalitetnu tržišnu utakmicu i apsolutnu ravnopravnost svim potencijalnim investitorima zainteresovanim za preduzeće "Knjaz Miloš" a.d.

Nakon uspešnog pridruživanja, Agencija za privatizaciju i Akcijski fond će u sklopu javne ponude za prodaju ponuditi većinski paket akcija po minimalnoj ceni od 20.000,00 dinara sa investicionim programom od 20 miliona evra u prvoj godini nakon kupovine akcija i pratećim socijalnim programom.
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива