Reagovanje agencije za privatizaciju povodom novinskog izveštavanja sa sednice Odbora za privatizaciju održane 08. septembra 2004. godine

09. сеп. 2004.
Uz apsolutno poštovanje novinarskih sloboda i uređivačke politike dnevne štampe u republici Srbiji, Agencija za privatizaciju želi da prezicira pojedine navode iz štampe vezane za izveštaje sa sednice Odbora za privatizaciju Skupštine Republike Srbije održane 08. septembra 2004., koji mogu navesti čitaoce na donošenje pogrešnih zaključaka.

Agencija poseduje mehanizme za sprovođenje i reagovanje u postupku kontrole privatizovanih preduzeća – Sektor za kontrolu Agencije za privatizaciju, u redovnom radu provere ispunjavanja obaveza kupca iz kupoprodajnog ugovora rukovodi se članom 10. Zakona o Agenciji za privatizaciju (Sl. Glasnik RS br.38/01), članom 5. Zakona o privatizaciji, uredbom o prodaji društvenog kapitala metodom javne aukcije i javnog tendera, kao o uredbom kupoprodajnog Ugovora koje omogućavaju ovlašćenim licima Agencije uvid u dokumentaciju prodatog preduzeća. Kupci su, a biće i ubuduće, u obavezi izvršavanja svih odredbi Ugovora vezanih za realizaciju prodajne cene, investicionih planova i socijalnog programa.


Na sednici Odbora za privatizaciju pogrešno je interpretirano da ne postoje mehanizmi pomoću kojih bi vlasnici preduzeća morali da ispune sve obaveze kupoprodajnog ugovora. Kod svake utvrđene nepravilnosti u ispunjenju ugovornih obaveza Agencija za privatizaciju upućuje opomene, kupcima naplaćuje predviđene ugovorene kazne, naplaćuje bankarske garancije i u slučaju nepostupanja po opomenama pokreće tužbu za raskid ugovora kao krajnju meru. O tome govori cifra od 80 pokrenutih tužbi za raskid kupoprodajnih ugovora.


Ono što je zapravo rečeno na sednici Odbora je da Agencija za privatizaciju nema mehanizme za nasilan ulazak u fabrički krug protivno volji vlasnika i da su predstavnici Sektora za kontrolu u redovnom obavljanju dužnosti bili suočeni sa pretnjama novih vlasnika, zatvorenim kapijama i ostalim problemima.


Puna informacija o redovnim mesečnim izveštajima kojima Agencija za privatizaciju o svom radu obaveštava Upravni i Nadzorni Odbor za privatizaciju jeste da izveštaji za april, maj i jun nisu usvojeni, a ne, kako je u nekim medijima navedeno, nepotpuni. Istina je da su izveštaji bili blagovremeno izrađeni, ali da su dostavljeni sa zakašnjenjem, što je bio razlog da ih Odbor za privatizaciju Skupštine Republike Srbije ne uzme u razmatranje. Agencija za privatizaciju iskreno žali zog toga i nagalašava da će se nastaviti sa sprovođenjem prakse koja podrazumeva da do 5. u mesecu budu predati izveštaji za prethodni i planovi za naredni mesec.


Što se tiče navoda o kontroli šećerana, ističemo da nisu dobro prezentovani. U sklopu pitanja člana Odbora za privatizaciju koliko je nadzora, pokrenutih rešenjima Ministarstva privrede Republike Srbije okončano, predstavnik Ministarstva privrede je izvestio da je jedan deo nadzora okončan, a da će za vršenje nadzora složenijih tenderskih kupoprodajnih ugovora, kakvi su ugovori za šećerane, Ministarstvo angažovati eksterne stručnjake, jer je kadrovski potencijal Ministarstva privrede nedovoljan za okončanje tog posla.


Agencija za privatizaciju ovim putem želi da uputi poziv medijima, kao i Odboru za privatizaciju Skupštine Republike Srbije, da naprave dodatni napor usmeravanjem interesovanja ka velikoj većini preduzeća koja su uspešno privatizovana. Takav pristup omogućiće stvaranje povoljnije klime za uspešniji nastavak procesa privatizacije i finalizaciju svojinske transformacije u Republici Srbiji, što je neophodna pretpostavka privrednog rasta i revitalizacije srpske privrede.U Beogradu, 09. septembra 2004. godine
Agencija za privatizaciju
Republika Srbija
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива