Javni poziv za učešće na javnoj aukciji koja će se održati 23.09.2004. u Beogradu

29. јул. 2004.
Na osnovu člana 38. Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS", br. 38/2001 i 18/2003), i člana 5. Uredbe o prodaji kapitala i imovine javnom aukcijom ("Službeni glasnik RS" br. 45/2001; 45/2002 i 19/2003), Agencija za privatizaciju objavljuje:

Javni poziv za učešće na javnim AUKCIJAMA


za sledeća preduzeća:
 1. Društveno građevinsko preduzeće JABLANICA, VALjEVO
 2. Društveno preduzeće DRVOPRODUKT, KRUPANj
 3. Preduzeće za klimatizaciju, ventilaciju i centralno grejanje MIP-GREJANjE doo, ĆUPRIJA
 4. Društveno preduzeće za promet DRINA, LOZNICA
 5. Društveno poljoprivredno preduzeće DUNAV, IVANOVO
 6. Preduzeće za preradu voća i povrća ŠAPČANKA, ŠABAC
 7. Akcionarsko društvo RAZVITAK, ALEKSANDROVAC
 8. Preduzeće u društvenoj svojini fabrika za preradu plastičnih masa PLASTIKA, NOVA VAROŠ
 9. Društveno preduzeće Industrija nameštaja JASEN, KRALjEVO
 10. Društveno preduzeće za proizvodnju i promet VLADIMIRCI, VLADIMIRCI
 11. Društveno preduzeće DOMAĆA INDUSTRIJA ODEĆE I RUBLjA KRAGUJEVAC, KRAGUJEVAC
Преузмите

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЈАБЛАНИЦА АД, ВАЉЕВО - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Ваљево

Делатност:

Изградња стамбених и нестамбених зграда

Стечај

ДРВОПРОДУКТ - РАДИЋ АД КРУПАЊ, ВЛАДЕ ЗЕЧЕВИЋА 154 - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Крупањ

Делатност:

Резање и обрада дрвета

Стечај

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КЛИМАТИЗАЦИЈУ, ВЕНТИЛАЦИЈУ И ЦЕНТРАЛНО ГРЕЈАЊЕ МИП-ГРЕЈАЊЕ ДП ЋУПРИЈА, БРАЋЕ НЕШИЋ 55 - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Ћуприја

Делатност:

Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система

Стечај

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ ДРИНА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЛОЗНИЦА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Лозница

Делатност:

Остала трговина на мало у неспецијализованим продавницама

Акционарски фонд

ДУНАВ ДОО ИВАНОВО

Локација:

Иваново

Делатност:

Услужне делатности у гајењу усева и засада

Стечај

ШАПЧАНКА ДОО БЕОГРАД-ЧУКАРИЦА

Локација:

Шабац

Делатност:

Остала прерада и конзервисање воћа и поврћа

Архива

РАЗВИТАК ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

Локација:

Александровац

Делатност:

Трговина на мало металном робом, бојама и стаклом у специјализованим продавницама

Акционарски фонд

ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ФАБРИКА ЗА ПРЕРАДУ ПЛАСТИЧНИХ МАСА ПЛАСТИКА НОВА ВАРОШ

Локација:

Нова Варош

Делатност:

Производња амбалаже од пластике

Акционарски фонд

ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И УСЛУГЕ ЈАСЕН АД БЕОГРАД - У ЛИКВИДАЦИЈИ

Локација:

Краљево

Делатност:

Производња осталог намештаја

Архива

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ ВЛАДИМИРЦИ АД ПРИШТИНА, БУЛЕВАР ЛЕЊИНА,ДАРДАНИЈА БЛОК 5

Локација:

Владимирци

Делатност:

Мешовита пољопривредна производња

Архива

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И УСЛУГЕ КОНФЕКЦИЈЕ И ОБУЋЕ ДИОРК КРАГУЈЕВАЦ - У ПРИНУДНОЈ ЛИКВИДАЦИЈИ

Локација:

Крагујевац

Делатност:

Производња обуће

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива