Saopštenje sa 121 javne aukcije održane 27.07.2004. godine u Beogradu

27. јул. 2004.
Dana 27.07.2004. godine, u organizaciji Agencije za privatizaciju, održana je 121. po redu javna aukcija na kojoj su prodata sledeća preduzeća:

 1. ATP VOJVODINA, Novi Sad
  Početna cena: 63.557.000 | Prodajna cena: 290.000.000
  Kupac: Ilija Dević
 2. DP DALIA, Sremska Mitrovica
  Početna cena: 454.000 | Prodajna cena: 2.600.000
  Kupac: Dragoslav Stanišić konzorcijum
 3. AD INOKS, Novi Sad
  Početna cena: 8.967.000 | Prodajna cena: 36.000.000
  Kupac: Jovan Dubroja
 4. DP VIK, Valjevo
  Početna cena: 22.921.000 | Prodajna cena: 22.921.000
  Kupac: Aleksa Zekanović
 5. DP INŽENjERING, Čačak
  Početna cena: 425.000 | Prodajna cena: 425.000
  Kupac: Tihomir Radovanović
 6. DP ART, Užice
  Početna cena: 10.090.000 | Prodajna cena: 96.000.000
  Kupac: Dragoslav Pantović konzorcijum
 7. DP VOJVODINAINVEST, Novi Sad
  Početna cena: 781.000 | Prodajna cena: 781.000
  Kupac: Aleksandar Mudrinski
 8. DP EKONOMIJA, Bela Crkva
  Početna cena: 86.073.000 | Prodajna cena: 86.073.000
  Kupac: Milosav Šupić konzorcijum
 9. DP ŠUMADIJA, Vrnjačka Banja
  Početna cena: 20.384.000 | Prodajna cena: 96.000.000
  Kupac: Milinko Petrović konzorcijum
 10. DOO MILAN BLAGOJEVIĆ – veštačka koža, Lučani
  Početna cena: 7.440.000 | Prodajna cena: 7.440.000
  Kupac: Milan Obradović konzorcijum
 11. DP MIP-GREJANjE, Ćuprija
  Početna cena: 761.000 | NEUSPEŠNA
 12. DP ENTES, Vrdnik
  Početna cena: 6.807.000 | NEUSPEŠNA
 13. GDP GRAFIKA, Titel
  Početna cena: 1.340.000 | NEUSPEŠNA
 14. DP UKRAS, Kikinda
  Početna cena: 222.000 | NEUSPEŠNA
 15. DP DRVOPRODUKT, Krupanj
  Početna cena: 5.655.000 | NEUSPEŠNA
 16. DP DRINA, Loznica
  Početna cena: 53.787.000 | NEUSPEŠNA
 17. DOO MILAN BLAGOJEVIĆ – polietil. i poliprop. ploče, Lučani
  Početna cena: 49.550.000 | NEUSPEŠNA
 18. DOO MILAN BLAGOJEVIĆ – metalna ambalaža, Lučani
  Početna cena: 27.690.000 | NEUSPEŠNA
 19. DOO MILAN BLAGOJEVIĆ – folije i plastična ambalaža, Lučani
  Početna cena: 62.240.000 | NEUSPEŠNA
 20. DOO MILAN BLAGOJEVIĆ – cevi i primena, Lučani
  Početna cena: 52.800.000 | NEUSPEŠNA

Друштвено аутотранспортно предузеће ВОЈВОДИНА

Локација:

Нови Сад

Делатност:

Услужне делатности у копненом саобраћају

Архива

ДАЛИЈА ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА, ТРГ ЋИРЕ МИЛЕКИЋА 14 - У ЛИКВИДАЦИЈИ

Локација:

Сремска Митровица

Делатност:

Неспецијализована трговина на велико

ВАЉЕВСКА ИНДУСТРИЈА КОЖЕ, КРЗНА, КОНФЕКЦИЈЕ И ГАЛАНТЕРИЈЕ ВИК АД, ВАЉЕВО - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Ваљево

Делатност:

Производња производа од крзна

Архива

Друштво са ограниченом одговорношћу ИНЖЕЊЕРИНГ Чачак

Локација:

Чачак

Делатност:

Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем

Акционарски фонд

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРИКАЗИВАЊЕ ФИЛМОВА, КУЛТУРУ, ПРОСВЕТУ И УМЕТНОСТ АРТ ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ УЖИЦЕ

Локација:

Ужице

Делатност:

Делатност приказивања кинематографских дела

Архива

ВОЈВОДИНАИНВЕСТ ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ИСТРАЖИВАЧКО РАЗВОЈНЕ УСЛУГЕ, НОВИ САД - У ПРИНУДНОЈ ЛИКВИДАЦИЈИ

Локација:

Нови Сад

Делатност:

Остале стручне, научне и техничке делатности

Акционарски фонд

ЕЦОАГРИ СЕРБИА ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРОИЗВОДЊУ БЕЛА ЦРКВА

Локација:

Бела Црква

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

Стечај

ИНДУСТРИЈА ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА ПЛИМА ВРЊЦИ АД ВРЊАЧКА БАЊА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Врњачка Бања

Делатност:

Производња хлеба, свежег пецива и колача

Стечај

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КЛИМАТИЗАЦИЈУ, ВЕНТИЛАЦИЈУ И ЦЕНТРАЛНО ГРЕЈАЊЕ МИП-ГРЕЈАЊЕ ДП ЋУПРИЈА, БРАЋЕ НЕШИЋ 55 - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Ћуприја

Делатност:

Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система

ЕНТЕС ЕКО ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ ВРДНИК

Локација:

Врдник

Делатност:

Производња осталих електронских и електричних проводника и каблова

Стечај

ДРВОПРОДУКТ - РАДИЋ АД КРУПАЊ, ВЛАДЕ ЗЕЧЕВИЋА 154 - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Крупањ

Делатност:

Резање и обрада дрвета

Стечај

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ ДРИНА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЛОЗНИЦА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Лозница

Делатност:

Остала трговина на мало у неспецијализованим продавницама

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРЕРАДУ ПЛАСТИЧНИХ МАСА И АМБАЛАЖЕ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ-ХЕМИЈА ДП ЛУЧАНИ, РАДНИЧКА ББ У РЕСТРУКТУРИРАЊУ

Локација:

Лучани

Делатност:

Производња амбалаже од пластике

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива