Privatizacija preduzeća "Soko Nada Štark" a.d. Beograd

14. јул. 2004.
U Agenciji za privatizaciju dana 14. jula 2004. god. potpisan je Ugovor o poslovnoj saradnji sa Udruženjem akcionara preduzeća "Soko Nada Štark" a.d. Beograd. Cilj saradnje je da se državnom paketu akcija koji u ovom preduzeću iznosi 40, 01% priključi što veći broj akcija manjinskih akcionara, kako bi se oformio što atraktivniji paket akcija koji će na tenderu biti ponuđen. Ugovor je otvorenog tipa i mogu mu pristupiti i svi ostali zainteresovani manjinski akcionari, a javni poziv ostalim manjinskim akcionarima za ukrupnjavanje paketa akcija biće uskoro objavljen u medijima. Za sada je već formiran jak većinski paket akcija, a očekivanja Agencije su da će nakon upućivanja poziva i ostalim akcionarima, paket dostići između 80 i 90% vrednosti kapitala preduzeća. Veći paket akcija automatski znači mnogo bolje uslove prodaje preduzeća, čime srazmerno raste korist za pojedinačne akcionare.

Ovakav način formiranja ponude ima višestruke pozitivne efekte, i za preduzeće i za pojedinačne akcionare, a neki od njih su sledeći:
- postizanje više prodajne cene po akciji
- pronalaženje kvalitetnog strateškog partnera
- ulaganje u razvoj preduzeća kroz uvođenje savremene tehnologije proizvodnje

Korist za akcionare nije samo finansijske prirode, oni priključivanjem akcija, preko svojih predstavnika postaju aktivni učesnici u privatizaciji preduzeća, ravnopravni partneri pri donošenju konačne odluke i izboru strateškog partnera, a ne samo posmatrači bez mogućnosti da utiču na tok privatizacije preduzeća. Ovim su ujedno onemogućeni svi dogovori mimo zvanične procedure prodaje i svaka vrsta zloupotrebe. Onaj ko ponudi najbolje uslove za razvoj preduzeća i najbolju cenu, biće kupac i to je jedini kriterijum koji će biti primenjen.

Ovakav pristup privatizaciji velikih uspešnih preduzeća veoma je bitan, jer ukoliko strateški partner ne bude u mogućnosti da uloži svoj kapital u ovdašnju kompaniju, pomenuti kapital može biti preusmeren u slične fabrike okolnih zemalja, koje će zatim svojim proizvodima preplaviti naše tržište i direktno ugroziti domaću proizvodnju. Jasno je da bez jakog strateškog partnera ni najbolje firme ne mogu da izdrže nadolazeću konkurenciju i očuvaju svoj udeo na tržištu.

Preduzeće "Soko Nada Štark" ima blizu 3500 akcionara, od kojih trećinu čine penzioneri, pa je veoma značajno što kvalitetnije sprovesti privatizaciju pomenutog preduzeća.
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива