Poziv za prikupljanje ponuda za nabavku automobila u Agenciji za privatizaciju

06. феб. 2004.
Agencija za privatizaciju je od Evropske Agencije za rekonstrukciju, na osnovu Ugovora br. 03SER01/06/006 - "Program decentralizacije Agencije za privatizaciju”, dobila donaciju čiji deo namerava da upotrebi za nabavku automobila.

Predmet javne nabavke su 4 automobila.

Pravo učešća imaju sva zainteresovana domaća ili strana pravna i fizička lica koje ispunjavaju sledeće uslove:
- prosečni obrt za poslednje tri godine iznad 400 000.00 €;
- najmanje 5 godina iskustva u proizvodnji i/ili snabdevanju naznačenom opremom;
- dokaz da je najmanje 2 puta u poslednje 2 godine učestvovao u sličnim projektima;
- najmanje 3 godine iskustva u servisiranju ili podršci sličnom opremom ukoliko je podnosilac ponude preduzeće u sastavu konzorcijuma.

Dokaze o ispunjenosti uslova zainteresovano lice je obavezno da dostavi uz ponudu.

Konkursna dokumetacija koja sadrži specifikacije i ostale elemente neophodne za davanje ponude, biće prosleđena isključivo elektronskom poštom, na osnovu podnošenja pisanog zahteva zainteresovanih lica koji se mora uputiti na fax +381 11 30 20 843 (sa napomenom: za Jelenu Udicki).

Zahtev treba da sadrži sledeće podatke:
- Ime preduzeća;
- Ime i prezime kontakt osobe;
- Adresa;
- Broj telefona;
- Broj fax-a;
- E mail adresa.

Sva dodatna objašnjenja i informacije dostupne su na Internet adresi: www. priv.yu (u sekciji Javne nabavke).
Преузмите
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива