Poziv za prikupljanje pisama zainteresovanosti za angažovanje pravnog savetnika u Centru za restrukturiranje Agencije za privatizaciju

02. феб. 2004.

Pravne usluge centru za restrukturiranje

Vlada Republike Srbije je preko Vlade Srbije i Crne Gore, je od Međunarodnog udruženja za razvoj (IDA), dobila Kredit za pružanje stručne pomoći za finansiranje troškova privatizacije određenog broja velikih i složenih preduzeća u društvenoj svojini, i namerava da deo tog Kredita upotrebi za angažovanje pravnog savetnika u cilju sprovođenja projekta i jačanja kapaciteta Centra za restrukturiranje Agencije za privatizaciju Republike Srbije. Pravni savetnik treba da pruža tehničku podršku, pojača stručne kapacitete Centra za restrukturiranje i nadzire rad finansijskih savetnika u sprovođenju programa restrukturiranja za gore navedena preduzeća, uključujući i pregovore sa poveriocima svakog preduzeća.

Konkretan cilj zadatka je pružanje pravne pomoći Centru za restrukturiranje u planiranju i sprovođenju pripreme i privatizacije preduzeća koja nastaju restrukturiranjem preko 50 velikih državnih preduzeća i holdinga, metodom javnih tendera ili akukcija.

Agencija za privatizaciju namerava da angažuje pravnika sa univerzitetskom diplomom i najmanje tri godine radnog iskustva. Neophodno je poznavanje zakonodavstva Republike Srbije, engleskog jezika i rada na računaru.

Za pružanje predmetnih usluga, predviđen je period od godinu dana.

Pojedinci koji zadovoljavaju gore navedene kriterijume se pozivaju da pokažu interesovanje za pružanje navedenih usluga. Zainteresovani pravnici treba da dostave svoje CV-je kojima će pružiti podatke o svojoj stručnosti i kvalifikacijama za pružanje usluga, kao i opis sličnih projekata i zadataka na kojima su do sada radili.

Proces selekcije će seobaviti u skladu sa procedurom Svetske banke izloženom u "Smernicama: Izbor i angažovanje konsultanata od strane korisnika sredstava Svetke banke”, januar 1997. (revidirano septembra 1997, januara 1999.). Smernice možete naći na website www.worldbank.org .

Pisma o zaintersovanosti treba poslati do 9. feburara, 2004., na dole navedenu e-mail adresu.

Zorica Petrović
Sektor finansija, računovodstva i opštih poslova
Pukovodilac Odeljenja za javne nabavke
Agencija za privatizaciju
Terazije 23, VI sprat
Republika Srbija
Tel: +381 11 30 29 968
Faks: +381 11 30 20 828
e-mail: zpetrovic@priv.yu

Za detaljnije informacije o zadatku, zainteresovani pojedinci se mogu obratiti na gore navedenu adresu od ponedeljka do petka, u periodu od 10.30-17.00 č.
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива