Poziv za prikupljanje pisama zainteresovanosti za angažovanje pravnog savetnika u Centru za restrukturiranje Agencije za privatizaciju za pomoć i podršku u pregovorima sa poveriocima

02. феб. 2004.

Vodjenje pregovora sa poveriocima

Vlada Republike Srbije je preko Vlade Srbije i Crne Gore, je od Međunarodnog udruženja za razvoj (IDA), dobila Kredit za pružanje stručne pomoći za finansiranje troškova privatizacije određenog broja velikih i složenih preduzeća u društvenoj svojini, i namerava da deo tog Kredita upotrebi za angažovanje pravnog savetnika u cilju sprovođenja projekta i jačanja kapaciteta Centra za restrukturiranje Agencije za privatizaciju Republike Srbije. Pravni savetnik treba da pruža tehničku podršku, pojača stručne kapacitete Centra za restrukturiranje i nadzire rad finansijskih savetnika u sprovođenju programa restrukturiranja za gore navedena preduzeća, uključujući i pregovore sa poveriocima svakog preduzeća.

U pripremi za privatizaciju kroz restrukturiranje preduzeća, Agencija za privatizaciju je definisala i razvila procedure i uslove koji će se primenjivati u toku pregovora o programu restrukturiranja sa poveriocima preduzeća.
Agencija za privatizaciju odlučila je da angažuje savetnika za pružanje pomoći i podrške Agenicji u pregovorima sa poveriocima, u cilju jačanja kapaciteta za uspešno izvršenje projekata.

Pojedinci treba da ispunjavju sledeće uslove:

a) posedovanje univerzitetske diplome Pravnog fakulteta i najmanje pet godine radnog iskustva.
b) Neophodno je poznavanje engleskog jezika i rada na računaru
v) iskustvo i dobro poznavanje svih aspekata postupka restrukturiranja i privatizacije preduzeća uopšte, kao i dobro poznavanje pravnog okvira pravnih subjekata, naročito u pregovorima sa poveriocima;
g) obavljen veliki broj važnih pregovora sa poveriocima i iskustvo u radu sa državnim institucijama i bankama, s tim u vezi.

Za pružanje predmetnih usluga, predviđen je period od godinu dana.

Pojedinci koji zadovoljavaju gore navedene kriterijume se pozivaju da pokažu interesovanje za pružanje navedenih usluga. Zainteresovani pravnici treba da dostave svoje CV-je kojima će pružiti podatke o svojoj stručnosti i kvalifikacijama za pružanje usluga, kao i opis sličnih projekata i zadataka na kojima su do sada radili.

Proces selekcije će seobaviti u skladu sa procedurom Svetske banke izloženom u "Smernicama: Izbor i angažovanje konsultanata od strane korisnika sredstava Svetke banke”, januar 1997. (revidirano septembra 1997, januara 1999.). Smernice možete naći na website www.worldbank.org .

Pisma o zaintersovanosti treba poslati do 9. feburara, 2004., na dole navedenu e-mail adresu.

Zorica Petrović
Sektor finansija, računovodstva i opštih poslova
Pukovodilac Odeljenja za javne nabavke
Agencija za privatizaciju
Terazije 23, VI sprat
Republika Srbija
Tel: +381 11 30 29 968
Faks: +381 11 30 20 828
e-mail: zpetrovic@priv.yu

Za detaljnije informacije o zadatku, zainteresovani pravnici mogu se obratiti na gore navedenu adresu od ponedeljka do petka, u periodu od 10.30-17.00 č.
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива