Saopštenje sa 104 javne aukcije održane 27.01.2004. godine u Beogradu

28. јан. 2004.
Dana 27.01.2004. godine, u organizaciji Agencije za privatizaciju, održana je 104. po redu javna aukcija. Na aukciji su prodata sledeća preduzeća:

 1. AD MLEKARA, Šabac
  Početna cena: 75.099.000 | Prodajna cena: 510.000.000
  Kupac: Miroslav Bogićević, Šabac
 2. DOO FABRIKA BAKARNIH CEVI, Majdanpek
  Početna cena: 84.182.000 | Prodajna cena: 183.000.000
  Kupac: Alpin Group AG, Švajcarska
 3. DP AUTOPREVOZ, Vrnjačka Banja
  Početna cena: 30.303.000 | Prodajna cena: 31.000.000
  Kupac: Miodrag Tomašević
 4. DP MILAN TOPLICA, Tulare
  Početna cena: 6.601.000 | Prodajna cena: 6.601.000
  Kupac: "Atlas sistem" konzorcijum pravnih lica
 5. DP ELEKTROMONTAŽA, Zaječar
  Početna cena: 4.711.000 | Prodajna cena: 4.711.000 drugo nadmetanje
  Kupac: Slavoljub Lazarević
 6. DP DUŠAN DUGALIĆ, Batočina
  Početna cena: 1.041.000 | Prodajna cena: 1.041.000
  Kupac: Guldenhaus Verwaltungs AG, Švajcarska
 7. DP TOPLIČKI MOTIVI, Prokuplje
  Početna cena: 343.000 | Prodajna cena: 343.000
  Kupac: Bora Mikić konzorcijum
 8. AD PALANKA, Smederevska Palanka
  Početna cena: 13.549.000 | Prodajna cena: 13.549.000 drugo nadmetanje
  Kupac: Radomir Cvetković konzorcijum
 9. AD TEHNIČKA KNjIGA, Beograd
  Početna cena: 1.956.000 | Prodajna cena: 1.956.000
  Kupac: Milorad Vlahović
 10. DP TI-BLO-BET, Zaječar
  Početna cena: 7.069.000 | Prodajna cena: 7.069.000
  Kupac: Dušan Nedeljković
 11. DP MEŠOVITI SAOBRAĆAJ, Priboj
  Početna cena: 3.149.000 | Prodajna cena: 23.000.000
  Kupac: Vinko Janjušević
 12. DP FABRIKA STOČNE HRANE, Velika Plana
  Početna cena: 8.116.000 | Prodajna cena: 8.116.000 drugo nadmetanje
  Kupac: Fellekon Trading Ltd, Kipar
 13. DP MINELOPREMA, Pančevo
  Početna cena: 11.217.000 | NEUSPEŠNA
 14. AD DRAGAN SRNIĆ, Šabac
  Početna cena: 29.416.000 | NEUSPEŠNA
 15. DP INOS KRUŠEVAC, Kruševac
  Početna cena: 5.376.000 | NEUSPEŠNA
 16. DP PIK PEŠTER, Sjenica
  Početna cena: 25.292.000 | OTKAZANA
 17. DP BETONjERKA, Vladičin Han
  Početna cena: 11.574.000 | OTKAZANA
Snimak aukcije
Архива

Акционарско друштво МЛЕКАРА

Локација:

Шабац

Делатност:

Прерада млека и производња сирева

Акционарски фонд

Друштво са ограниченом одговорношћу ФАБРИКА БАКАРНИХ ЦЕВИ

Локација:

Мајданпек

Делатност:

Производња бакра

Предузеће за саобраћај, ремонт, трговину, туризам и угоститељство АУТОПРЕВОЗ са п.о.

Локација:

Врњачка Бања

Делатност:

Градски и приградски копнени превоз путника

Друштвео предузеће за произв. и промет минералне воде и безалкохолних пића, пољопривредну производњу и услуге МИЛАН ТОПЛИЦА

Локација:

Туларе

Делатност:

Производња освежавајућих пића, минералне воде и остале флаширане воде

Архива

Друштвено предузеће за изградњу, реконструкцију и оправку објеката, електро енергетских преноса ЕЛЕКТРОМОНТАЖА

Локација:

Зајечар

Делатност:

Постављање електричних инсталација

Стечај

Друштвено предузеће за производњу трикотаже ДУШАН ДУГАЛИЋ/ALLMAC INDUSTRY - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Баточина

Делатност:

Производња остале плетене и кукичане одеће

Архива

Друштвено предузеће за производњу и промет производа домаће радиности ТОПЛИЧКИ МОТИВИ д.п.

Локација:

Прокупље

Делатност:

Производња остале плетене и кукичане одеће

Акционарски фонд

Угоститељско-туристичко предузеће ПАЛАНКА Акционарско друштво

Локација:

Смедеревска Паланка

Делатност:

Хотели и сличан смештај

Акционарски фонд

Новинско - издавачко акционарско друштво ТЕХНИЧКА КЊИГА

Локација:

Београд

Делатност:

Издавање књига

Архива

Друштвено предузеће за производњу опекарија ТИ-БЛО-БЕТ

Локација:

Зајечар

Делатност:

Производња опеке, црепа и грађевинских производа од печене глине

Акционарски фонд

Друштвено предузеће МЕШОВИТИ САОБРАЋАЈ

Локација:

Прибој

Делатност:

Градски и приградски копнени превоз путника

Акционарски фонд

Друштвено предузеће за производњу, прераду и трговину ФАБРИКА СТОЧНЕ ХРАНЕ

Локација:

Велика Плана

Делатност:

Производња готове хране за домаће животиње

МИНЕЛОПРЕМА / ФЕРОМОНТ ОПРЕМА
Акционарски фонд

ДП за производњу монт. инд. опреме по систему инж. МИНЕЛОПРЕМА

Локација:

Панчево

Делатност:

Производња металних конструкција и делова конструкција

Стечај

Графичко издавачко-амбалажерско предузеће ДРАГАН СРНИЋ ДОО ШАБАЦ

Локација:

Шабац

Делатност:

Остало штампање

Друштвено предузеће за рециклажу отпадака и трговину ИНОС КРУШЕВАЦ

Локација:

Крушевац

Делатност:

Поновна употреба разврстаних материјала

Акционарски фонд

Друштвено предузеће Пољопривредно - индустријски комбинат ПЕШТЕР

Локација:

Сјеница

Делатност:

Узгој музних крава

Архива

Друштвено предузеће БЕТОЊЕРКА фабрика бетонске галантерије са п.о.

Локација:

Владичин Хан

Делатност:

Производња производа од бетона намењених за грађевинарство

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива