Javni poziv za učešće na javnoj aukciji koja će se održati 09.02.2004. u Novom Sadu

25. дец. 2003.
Na osnovu člana 38. Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS", br. 38/2001 i 18/2003), i člana 5. Uredbe o prodaji kapitala i imovine javnom aukcijom ("Službeni glasnik RS" br. 45/2001; 45/2002 i 19/2003), Agencija za privatizaciju objavljuje:

Javni poziv za učešće na javnim AUKCIJAMA


za sledeća preduzeća:
 1. Trgovinsko društveno preduzeće na veliko i malo BEOČIN, BEOČIN
 2. Društveno preduzeće završni radovi u građevinarstvu DUGA, SUBOTICA
 3. Društveno preduzeće industrija građevinskog materijala TELEČKA, KULA
 4. LIVNICA akcionarsko društvo za livenje obojenih metala, SUBOTICA
 5. Hotelsko-turističko ugostiteljsko društveno preduzeće PARK, NOVI SAD
 6. Fabrika armatura ISTRA akcionarsko društvo, KULA
 7. Društveno preduzeće za preradu plastičnih masa sa potpunom odgovornošću MEPOL, VRBAS
 8. Društveno preduzeće industrija trikotaže VOJVOĐANKA, RUMA
 9. Akcionarsko društvo ELPO-ELEKTROPORCELAN, NOVI SAD
 10. Preduzeće za trgovinu AGROOPREMA-ODžACI akcionarsko društvo, ODžACI
 11. DUNAV ORTOPEDSKO, Društveno preduzeće za izradu ortopedskih pomagala, NOVI SAD
 12. Holding AUTOVOJVODINA Akcionarsko društvo za održavanje motornih vozila, proizvodnju i promet, NOVI SAD
 13. Društveno preduzeće za trgovinu na veliko i malo PEŠČARAPROMET, SUBOTICA
 14. Akcionarsko društvo METEOR trgovina na veliko i malo, SUBOTICA
 15. Društveno preduzeće STIL za proizvodnju modne konfekcije i domaću radinost, BEČEJ
 16. MINERVA Izdavačko-štamparsko i trgovinsko deoničarsko društvo p.o., SUBOTICA
Преузмите

Трговинско друштвено предузеће на велико и мало БЕОЧИН

Локација:

Беочин

Делатност:

Трговина на мало металном робом, бојама и стаклом у специјализованим продавницама

Архива

Друштвено предузеће индустрија грађевинског материјала ТЕЛЕЧКА

Локација:

Кула

Делатност:

Производња опеке, црепа и грађевинских производа од печене глине

Архива

ЛИВНИЦА акционарско друштво за ливење обојених метала

Локација:

Суботица

Делатност:

Ливење осталих обојених метала

Архива

Фабрика арматура ИСТРА акционарско друштво

Локација:

Кула

Делатност:

Производња осталих славина и вентила

Архива

Друштвено предузеће за прераду пластичних маса са потпуном одговорношћу МЕПОЛ

Локација:

Врбас

Делатност:

Производња амбалаже од пластике

Архива

Друштвено предузеће индустрија трикотаже ВОЈВОЂАНКА

Локација:

Рума

Делатност:

Производња остале одеће

Акционарски фонд

Акционарско друштво ЕЛПО-ЕЛЕКТРОПОРЦЕЛАН

Локација:

Нови Сад

Делатност:

Производња изолатора и изолационог прибора од керамике

Архива

Предузеће за трговину АГРООПРЕМА-ОЏАЦИ акционарско друштво

Локација:

Оџаци

Делатност:

Трговина на мало деловима и опремом за моторна возила

Акционарски фонд

ДУНАВ ОРТОПЕДСКО, Друштвено предузеће за израду ортопедских помагала

Локација:

Нови Сад

Делатност:

Производња медицинских и стоматолошких инструмената и материјала

Акционарски фонд

Холдинг АУТОВОЈВОДИНА Акционарско друштво за одржавање моторних возила, производњу и промет

Локација:

Нови Сад

Делатност:

Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима

Акционарски фонд

Друштвено предузеће за трговину на велико и мало ПЕШЧАРАПРОМЕТ

Локација:

Суботица

Делатност:

Трговина на велико осталом храном, укључујући рибу, љускаре и мекушце

Архива

Акционарско друштво МЕТЕОР трговина на велико и мало

Локација:

Суботица

Делатност:

Трговина на мало аудио и видео опремом у специјализованим продавницама

Друштвено предузеће СТИЛ за производњу модне конфекције и домаћу радиност

Локација:

Бечеј

Делатност:

Производња остале одеће

Архива

МИНЕРВА Издавачко-штампарско и трговинско деоничарско друштво п.о.

Локација:

Суботица

Делатност:

Књиговезачке и сродне услуге

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива