Javni poziv za učešće na javnoj aukciji koja će se održati 23.12.2003. u Beogradu

21. нов. 2003.
Na osnovu člana 38. Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS", br. 38/2001 i 18/2003), i člana 5. Uredbe o prodaji kapitala i imovine javnom aukcijom ("Službeni glasnik RS" br. 45/2001; 45/2002 i 19/2003), Agencija za privatizaciju objavljuje:

Javni poziv za učešće na javnim AUKCIJAMA


za sledeća preduzeća:
 1. Preduzeće za izgradnju građevinskih objekata STANKOM STANDARD AD, ARANĐELOVAC
 2. Akcionarsko društvo za proizvodnju šećera FABRIKA ŠEĆERA, KOVIN
 3. Akcionarsko društvo fabrika šećera ŠEĆERANA sa p.o., SREMSKA MITROVICA
 4. Društveno preduzeće za proizvodnju metalnog reprodukcionog materijala INDUSTRIJA METALA BATOČINA-IMB sa p.o., BATOČINA
 5. Društveno preduzeće NISKOGRADNjA, PARAĆIN
 6. Društveno preduzeće za istraživanje, projektovanje, nadzor, i inženjering ZASTAVA INŽENjERING, KRAGUJEVAC
 7. Preduzeće za održavanje zgrada i stanova NOVI BEOGRAD ad, BEOGRAD
 8. Trgovinsko preduzeće SRBIJA društveno preduzeće, KRAGUJEVAC
 9. Akcionarsko društvo za proizvodnju i promet METAL, ARANĐELOVAC
 10. Preduzeće za proizvodnju tekstilnih proizvoda BANAĆANKA-PROMET doo, PANČEVO
 11. Društveno preduzeće valjevska industrija kože, krzna, konfekcije i galanterija VIK sa p.o., VALjEVO
 12. Društveno preduzeće za proizvodnju stolarije i enterijera POBEDA, BEOGRAD
 13. Društveno preduzeće na akcije za novinsko-izavačku delatnost TIMOK, ZAJEČAR
 14. Ugostiteljsko- turističko preduzeće EVROPA, SVILAJNAC
 15. Društveno uslužno preduzeće ČISTOĆA, UŽICE
 16. Proizvodno trgovinsko društveno preduzeće DRINA, BAJINA BAŠTA
 17. Društveno preduzeće za proizvodnju, preradu i prodaju ribe i prerađevina od ribe PKB-RIBARSTVO, OPOVO
Преузмите
Стечај

Предузеће за изградњу грађевинских објеката СТАНКОМ СТАНДАРД АД АРЕАНЂЕЛОВАЦ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Аранђеловац

Делатност:

Изградња стамбених и нестамбених зграда

Стечај

Акционарско друштво за производњу шећера ФАБРИКА ШЕЋЕРА

Локација:

Ковин

Делатност:

Складиштење

Архива

АГРИУМ ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО И УСЛУГЕ У ТРГОВИНИ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Локација:

Сремска Митровица

Делатност:

Трговина на велико житом, сировим дуваном, семењем и храном за животиње

Стечај

ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ МЕТАЛНОГ РЕПРОДУКЦИОНОГ МАТЕРИЈАЛА ИНДУСТРИЈА МЕТАЛА БАТОЧИНА СА ПО БАТОЧИНА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Баточина

Делатност:

Производња осталих делова и додатне опреме за моторна возила

Стечај

ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ НИСКОГРАДЊА ПАРАЋИН

Локација:

Параћин

Делатност:

Изградња путева и аутопутева

Стечај

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ, НАДЗОР И ИНЖЕЊЕРИНГ ЗАСТАВА ИНЖЕЊЕРИНГ КРАГУЈЕВАЦ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Крагујевац

Делатност:

Инжењерске делатности и техничко саветовање

Архива

КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И СТАНОВА НОВИ БЕОГРАД АД БЕОГРАД, АУТО ПУТ 6

Локација:

Београд

Делатност:

Остали инсталациони радови у грађевинарству

Акционарски фонд

ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ СРБИЈА ДОО БЕОГРАД

Локација:

Крагујевац

Делатност:

Остала трговина на мало у неспецијализованим продавницама

Архива

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ МЕТАЛ ДОО, АРАНЂЕЛОВАЦ

Локација:

Аранђеловац

Делатност:

Поновна употреба разврстаних материјала

ВАЉЕВСКА ИНДУСТРИЈА КОЖЕ, КРЗНА, КОНФЕКЦИЈЕ И ГАЛАНТЕРИЈЕ ВИК АД, ВАЉЕВО - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Ваљево

Делатност:

Производња производа од крзна

Стечај

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ ПОБЕДА-ПРОМЕТ АД БЕОГРАД- У СТЕЧАЈУ

Локација:

Београд

Делатност:

Производња млинских производа

Акционарски фонд

НОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ ТИМОК АД НИШ (ГРАД)

Локација:

Ниш

Делатност:

Издавање књига

Архива

УГОСТИТЕЉСКО ТУРИСТИЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ АМД ЕВРОПА, ДРУШТВО С ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ, СВИЛАЈНАЦ, ТРГ СТЕВАНА СИНЂЕЛИЋА ББ - У ЛИКВИДАЦИЈИ

Локација:

Свилајнац

Делатност:

Хотели и сличан смештај

Стечај

УСЛУЖНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЧИСТОЋА АД УЖИЦЕ, ВУКА КАРАЏИЋА 5 - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Ужице

Делатност:

Услуге редовног чишћења зграда

Акционарски фонд

ПРОИЗВОДНО ТРГОВИНСКО ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ АСВ ДРИНА БАЈИНА БАШТА

Локација:

Бајина Башта

Делатност:

Производња опеке, црепа и грађевинских производа од печене глине

Акционарски фонд

Предузеће за производњу, прераду, продају рибе и прерађевина од рибе РИБАРСТВО д.о.о. Баранда

Локација:

Опово

Делатност:

Слатководне аквакултуре

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива