Saopštenje sa 90. javne aukcije održane 06.11.2003. godine - Beogradu

06. нов. 2003.
Dana 06.11.2003. godine, u organizaciji Agencije za privatizaciju, održana je 90. po redu javna aukcija. Na aukciji su prodata sledeća preduzeća:
 1. DP BORA KEČIĆ-AUTOCENTAR-KIPERI-PRETOVAR AD, Obrenovac
  Početna cena: 6.934.000 | Prodajna cena: 6.934.000
  Kupac: Borislav Risojević konzorcijum
 2. DP BILjUR, Niš
  Početna cena: 819.000 | Prodajna cena: 819.000
  Kupac: Stevan Sibinović konzorcijum
 3. DP TRGOCENTAR, Boljevac
  Početna cena: 1.287.000 | Prodajna cena: 1.287.000
  Kupac: Dragomir Gmitrović konzorcijum
 4. DP SOKO, Lučani
  Početna cena: 7.856.000 | Prodajna cena: 7.856.000
  Kupac: Milenko Surudžić konzorcijum
 5. DP TRGOVINA, Kruševac
  Početna cena: 754.000 | Prodajna cena: 754.000
  Kupac: Dragan Tripković
 6. DP POTIS, Požarevac
  Početna cena: 4.786.000 | Prodajna cena: 10.700.000
  Kupac: Corte-Roberto&C.S.N.
 7. DP DRVNA INDUSTRIJA, Čantavir
  Početna cena: 881.000 | Prodajna cena: 13.100.000
  Kupac: Zora Prvulj konzorcijum
 8. DP 22. DECEMBAR, Niš
  Početna cena: 9.402.000 | Prodajna cena: 73.000.000
  Kupac: Dragoslav Mandić
 9. DP JUGOMETAL, Beograd
  Početna cena: 50.083.000 | NEUSPEŠNA
 10. DP MLADOST, Požega
  Početna cena: 18.473.000 | NEUSPEŠNA
 11. DP ZAŠTITA, Beograd
  Početna cena: 122.000 | NEUSPEŠNA
 12. DP TRIKO, Niš
  Početna cena: 4.452.000 | NEUSPEŠNA
Акционарски фонд

Предузеће за транспортно-претоварне услуге у друмском собраћају БОРА КЕЧИЋ-АУТОЦЕНТАР-КИПЕРИ-ПРЕТОВАР АД

Локација:

Обреновац

Делатност:

Друмски превоз терета

Акционарски фонд

Стакларско друштвено предузеће БИЉУР

Локација:

Ниш

Делатност:

Бојење и застакљивање

Архива

Друштвено предузеће за трговину ТРГОЦЕНТАР

Локација:

Бољевац

Делатност:

Остала трговина на мало у неспецијализованим продавницама

Друштвено предузеће за производњу и промет хлеба и пецива СОКО

Локација:

Лучани

Делатност:

Производња хлеба, свежег пецива и колача

Акционарски фонд

Друштвено предузеће ТРГОВИНА

Локација:

Крушевац

Делатност:

Резање и обрада дрвета

Акционарски фонд

Друштвено предузеће за скупљање, рециклажу и промет секундарних сировина ПОТИС

Локација:

Пожаревац

Делатност:

Поновна употреба разврстаних материјала

Друштвено предузеће ДРВНА ИНДУСТРИЈА

Локација:

Чантавир

Делатност:

Производња остале грађевинске столарије и елемената

Акционарски фонд

Друштвено предузеће за производњу и продају униформи и модне одеће 22. ДЕЦЕМБАР

Локација:

Ниш

Делатност:

Производња радне одеће

Акционарски фонд

Друштвено предузеће за спољну и унутрашњу трговину ЈУГОМЕТАЛ

Локација:

Београд

Делатност:

Трговина на велико металима и металним рудама

Акционарски фонд

Друштвено предузеће МЛАДОСТ индустрија конфекције

Локација:

Пожега

Делатност:

Производња рубља

Друштвено предузеће за маркетинг, развој, производњу и промет опреме и средстава за заштиту ЗАШТИТА

Локација:

Београд

Делатност:

Ливење гвожђа

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива