Трговање акцијама издаваоца Дуванска индустрија Чока а.д. Чока на Београдској берзи

29. нов. 2019.

На основу Одлуке Управног одбора Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање о посредовању Министарства привреде у продаји акција Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање које су пренете на основу Закона о својинској трансформацији 08/2 број 022-1-1/12 од 29.03.2019. године, Министарство привреде продаје акције које су овом фонду пренете по основу Закона о својинској трансформацији.

Обавештавамо

све заинтересоване да ће се Министарство привреде укључити у трговање акцијама издаваоца Дуванска индустрија Чока а.д. Чока на Београдској берзи и испоставити налог за продају акција у власништву Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање. Трговање ће се одвијати у складу са Законом о тржишту капитала и Правилима пословања Београдске берзе.

Подаци о Издаваоцу:

Пословно име:

ДУВАНСКА ИНДУСТРИЈА ЧОКА А.Д. ЧОКА

Матични број:

08018448

Назив делатности:

Производња дуванских производа

Предмет продаје:    

 

1.538 акција у власништву Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање  (3,88090% од укупне емисије акција Издаваоца);

CFI код ESVUFR, ISIN број RSDICOE58755

 

 

 

Акционарски фонд

ЧОКА - ДУВАНСКА ИНДУСТРИЈА

Локација:

Чока

Делатност:

Производња дуванских производа

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива