DPP "JEDINSTVO" Apatin

07. окт. 2003.

Odluka o rangiranju ponuda na javnom tenderu za prodaju 70% društvenog kapitala DPP "Jedinstvo", Apatin

Agencija za privatizaciju je dana 29. septembra 2003. godine donela Odluku o rangiranju ponuda na javnom tenderu za prodaju 70% društvenog kapitala DPP "Jedinstvo", Apatin, na osnovu koje je preduzeće Hungaria Kozraktarozasi iz Mađarske prvorangirani ponuđač, a preduzeće Gigant iz Kraljeva drugorangirani ponuđač.

Struktura ponuda je sledeća:
 1. Hungaria Kozraktarozasi, Mađarska
  • cena za kapital 5.100.000 EUR
  • investicioni program 2.100.000 EUR
  • socijalni program 1.148.920 EUR

 2. Gigant, Kraljevo
  • cena za kapital 2.335.000 EUR
  • investicioni program 500.000 EUR
  • socijalni program 148.920 EUR

Tenderska komisija koja prati sprovođenje javnog tendera za DPP "Jedinstvo" Apatin, dana 2. oktobra 2003. godine u nastavku svoje druge sednice, nije prihvatila gore navednu Odluku Agencije za privatizaciju i nije odobrila rezultate tendera, za šta su glasala tri člana komisije.

Tenderska komisija je radila u sledećem sastavu:
 • G-đa Branislava Bešir, radnik Odeljenja za privredu i finansije u SO Apatin, kao predstavnik lokalne samouprave prema sedištu subjekta privatizacije
 • G. Dragoljub Parezanović, pomoćnik ministra za privredu i privatizaciju, kao predstavnik iz reda republičkih oragana
 • G. Dragan Marković, zamenik ministra poljoprivrede i vodoprivrede, kao predstavnik iz reda republičkih oragana
 • Dr Đuro Đapić, direktor DPP "Jedinstvo" Apatin na akcije, Apatin, kao predstavnik subjekta privatizacije.
 • G. Željko Vuletić, predsednik Sindikalne organizacije DPP "Jedinstvo", Apatin, kao predstavnik reprezentativnog sindikata
Акционарски фонд

ЈЕДИНСТВО ДОО АПАТИН

Локација:

Апатин

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива