Prihvaćena jedina ponuda za preduzeće DP PIK "JUŽNI BANAT", Bela Crkva

07. окт. 2003.
Na drugoj sednici Tenderske komisije koja je održana 03. oktobra 2003. godine, komisiji je prezentovana jedina pristigla ponuda za DP PIK "Južni Banat", Bela Crkva. Ponudu je podneo konzorcijum koji čine pravna lica "Oktanoil" d.o.o., Bela Crkva, "Agromarket" d.o.o., Kragujevac i "Aizia" d.o.o., Beograd.

Tenderska komisija je na predlog Agencije za privatizaciju donela odluku da se započnu pregovori sa jedinim ponuđačem.

Kako je reč o tenderu sa jednim učesnikom, u narednom periodu biće formirana Komisija za pregovore koja će stupiti u direktne pregovore sa ponuđačem.

Tenderska komisija zasedala je sledećem sastavu:
1. Čedomir Jovanović, potpredsednik Vlade Republike Srbije, predsednik komisije;
2. dr Radomir Popović, poslanik u skupštini AP Vojvodina, kao predstavnik Vlade Republike Srbije;
3. Milutin Botunjac, predsednik sindikata, kao predstavnik Vlade Republike Srbije;
4. Ivan Josimov, član IO SO Bela Crkva, kao predstavnik lokalne samouprave;
5. Miljan Savić, generalni direktor DP PIK "Južni Banat", Bela Crkva, kao predstavnik subjekta privatizacije.
Архива

Друштвено предузеће за пољопривредно-индустријску производњу ЈУЖНИ БАНАТ

Локација:

Бела Црква

Делатност:

Гајење јабучастог и коштичавог воћа

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива