4.8 Miliona eura za podršku privatizaciji Evropska Agencija za rekonstrukciju dodelila 4.8 miliona eura specifičnim projektima u procesu privatizacije

29. сеп. 2003.
U situaciji kada je privatizovan veliki broj preduzeća (preko 880), Agencija za privatizaciju pored same implementacije procesa, pažnju usmerava na postprivatizacione aktivnosti.
U tom smislu, Evropska Agencija za rekonstrukciju (EAR) i Agencija za privatizaciju, potpisale su ugovor po kome je od ukupnog iznosa donacije od 5 miliona eura, najveći deo - 4,388 miliona evra, namenjen je sledećem projektima:

1. Institucionalna podrška primene i praćenja programa privatizacije (namenjeno 2.388 mil. Eura).
Ova pomoć će se odnositi na poboljšanje pripremnih aktivnosti u cilju iznalaženja najefikasnijeg pristupa za preduzeća koja su identifikovana za privatizaciju, jačanje post privatizacionih aktivnosti-praćenja izvršenja ugovora, poboljšanje procedure za poravnanje dugova (u procesu restrukturiranja), ali u isto vreme i pomoć u definisanju kupoprodajnih ugovora, pomoć u koordinaciji i saradnji sa rukovodstvom preduzeća, sindikatima, lokalnom samoupravom i drugim Vladinim organizacijama koje učestvuju u procesu privatizacije;
Svrha ovog projekta je da pomogne Srbiji da se kroz privatizaciju, stečaj, restrukturiranje prilagodi tržišnoj ekonomiji.

2. Program decentralizacije Agencije za privatizaciju, za koji je namenjeno 2 miliona eura.

Cilj decentralizacije je da se na efikasniji način uoče preostala društvena preduzeća koja treba da budu privatizovana, kao i da se unaprede pripremne privatizacione aktivnosti za uočena preduzeća. Agencija za privatizaciju će na osnovu ove donacije uspostaviti jaču mrežu regionalnih kancelarija, omogućiti time saradnju sa rukovodstvom preduzeća, lokalnom samoupravom i ostalim učesnicima u procesu privatizacije.

Smatramo, da će se ovakvim projektima, omogućiti lakša i efikasnija trensformacije preduzeća iz društvenog u privatno, efikasnije će se rešavati mogući postprivatizacioni problemi, što će omogućiti brže jačanje privatnog sektora u Srbiji.
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива