Потписан Уговор о продаји капитала Друштва за производњу уља „Рафинерија нафте" АД Београд

09. дец. 2015.

Шифра поступка JP 163/15

Друштво за производњу уља „РАФИНЕРИЈА НАФТЕ“ акционарско друштво Београд

Шифра поступка JP 163/15

Комисија за спровођење поступка јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала Друштвa за производњу уља „Рафинерија нафте“ АД Београд је 23.11.2015. године констатовала да понуда јединог понуђача у поступку, Конзорцијумa правних лица „Virom Group“ доо Београд и „South Frontier“ доо Београд испуњава прописане услове и прогласила јединог учесника у поступку условно Купцем капитала субјекта приватизације Друштво за производњу уља „Рафинерија нафте“ акционарско друштво Београд.

Почетна цена капитала који је предмет продаје износила је 804.596,67 евра, док се купац обавезао да плати 804.600,00 евра у готовом ради куповине 1.634.941 акција у власништву Агенције за приватизацију, односно 100% укупног капитала Друштва за производњу уља „Рафинерија нафте“ АД Београд.

Пре закључења уговора о продаји капитала са проглашеним купцeм, Агенција за приватизацију је прибавила, у складу са Законом о приватизацији и Уредбом о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем, мишљење од Министарства финансија - Управе за спречавање прања новца, о непостојању сметњи на страни купца за закључење Уговора.

Дана 08.12.2015. године у просторијама Агенције за приватизацију потписан је Уговор о продаји капитала Друштва за производњу уља „Рафинерија нафте“ АД Београд са купцем Конзорцијумом правних лица „Virom Group“ доо Београд и „South Frontier“ доо Београд.

Уговор je закључен под одложним условом, те је купац дужан да у складу са Законом о заштити конкуренције и Уговором о продаји поднесе Комисији за заштиту конкуренције пријаву концентрације која настаје стицањем контроле од стране купца над предметом продаје.

Уговор о продаји капитала
Рафинерија нафте ад
Контрола

ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ УЉА РАФИНЕРИЈА НАФТЕ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД (ПАЛИЛУЛА)

Локација:

Београд

Делатност:

Производња деривата нафте

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива