Неуспешна продаја капитала предузећа ППТ ДЕЛОВИ АД, НОВИ ПАЗАР

22. јан. 2016.

Шифра поступка: JP 149/15

САОПШТЕЊЕ

ПОСТУПАК ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ РАДИ ПРОДАЈЕ

КАПИТАЛА АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА «ППТ ДЕЛОВИ», НОВИ ПАЗАР

Шифра поступка: JP 149/15

Комисија за спровођење поступка јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала Акционарског друштва «ППТ ДЕЛОВИ», НОВИ ПАЗАР, МБ: 07623933 (у даљем тексту: Субјект приватизације), на седници одржаној дана 01.12.2015. године, прогласила је за купца Субјекта приватизације, Конзорцијум правних лица: Фабрика намештаја НУМАНОВИЋ СНС ДОО, Нови Пазар, MБ: 21028231 и ПЕЈИЋ ТУРС ДОО, Нови Пазар, МБ: 17256386.

Проглашени купац на јавном надметању, Конзорцијум правних лица „ФАБРИКА НАМЕШТАЈА НУМАНОВИЋ СНС“ ДОО, Нови Пазар и „ПЕЈИЋ ТУРС“ ДОО, Нови Пазар, је дана 23.12.2015. године, обавестио Агенцију за приватизацију да одустаје од потписивања купопродајног уговора.

У складу са чланом 33. Уредбе о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Службени гласник РС“, бр. 122/14 и 61/15), Агенција за приватизацију је дана 23.12.2015. године, позвала учесника који је истакао другу највишу понуду - физичко лице Мерсудина Даздаревића из Тутина.

Имајући у виду да учесник који је истакао другу највишу понуду - физичко лице Мерсудин Даздаревић из Тутина, није приступио потписивању уговора, Комисија за спровођење поступка јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала Акционарског друштва «ППТ ДЕЛОВИ», НОВИ ПАЗАР (шифра поступка: JP 149/15), на седници одржаној дана 19.01.2016. године, прогласила је поступак неуспешним.

ППТ Делови ад
Стечај

GOOD WOOD NUMANOVIĆ DOO NOVI PAZAR

Локација:

Нови Пазар

Делатност:

Производња осталих делова и додатне опреме за моторна возила

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива