Неуспешна продаја имовине предузећа "7. ЈУЛИ" У СТЕЧАЈУ, ЦРВЕНКА

21. окт. 2015.

Дана 21.10.2015. године, у организацији Центра за стечај Агенције за приватизацију, одржано је отварање приспелих писаних понуда за издавање у закуп земљишта

стечајног дужника

ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И УСЛУГЕ

"7. ЈУЛИ"  У СТЕЧАЈУ, ЦРВЕНКА

Комисија за отварање  писаних понуда је констатовала да је  у дневним новинама „Курир“ дана 03.10.2015. године објављен оглас о издавању у закуп земљишта стечајног дужника, и то грађевинско земљиште изван грађевинског подручја, према намени обрадиво, укупне површине 6ха 96а 37м2, која обухвата подручје: К.О. Црвенка - парц. бр. 9331 уписана у ЛН бр. 4397, површине 1836 м2, К.О. Црвенка - парц. бр. 9332 уписана у ЛН бр. 4397, површине 4154 м2, К.О. Црвенка - парц. бр. 9334 уписана у ЛН бр. 4397, површине 178673 м2, обрадиво у површини од 63547 м2.

С обрзиром да нико није уплатио депозит, чиме се стиче право на учешће у поступку издавања у закуп, Комисија је закуп земљишта методом прикупљања писаних понуда прогласила неуспелим.

Стечај

ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И УСЛУГЕ 7 ЈУЛИ , ЦРВЕНКА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Црвенка

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива