Продат део имовине предузећа Tекстилни комбинат „ЉУБИША МИОДРАГОВИЋ" у стечају, из Пријепоља

20. окт. 2015.

Дана 20.10.2015. године, у организацији Центра за стечај Агенције за приватизацију, одржана је продаја имовине стечајног  дужника, Tекстилни комбинат „ЉУБИША МИОДРАГОВИЋ" д.о.о., Пријепоље,  у стечају, методом Јавног надметања:

   

Ред.

бр.

Имовина

Напомена

(целина из огласа)

Процoњена вредност (дин)

Продајна цена

(дин)

      Купац

  1.  

-Пословни простор за који није утврђена делатност - продавница II „Пијаца“,  у приземљу стамбено пословног блока „Опанак“ на углу Валтерове и Сарајевске улице у Пријепољу, површине 63,30 м², број улаза 29В, број посебног дела 3, изграђен на кат. парцели бр. 1177/1,  уписан у листу непокретности бр. 3181 КО Пријепоље.

 

Целина бр. 1 

6.013.500

3.006.750

 

 

 

ВЛАДАН ДЕРИКОЊИЋ «ПЛАСТИКА» СТЗУР ПРИЈЕПОЉЕ

 МБ: 54727259 

 

 

2.

-Пословни простор - продавница „Ивање“ која се налази у Ивању, уписане површине 143 м² док је фактичко стање површине по налазу вештака 178,28 м², изграђен на кат. парцели бр. 676/5, уписан у листу непокретности бр. 500 КО Ивање

 

Целина бр. 2              

2.960.200,00

1.480.100,00

ГОРАН ТОМАШЕВИЋ  «DTU ANT-KOM» доо ПРИБОЈ

 МБ: 20186496

 

 

 

 

ЉУБИША МИОДРАГОВИЋ  - у стечају
Стечај

Текстилни комбинат ЉУБИША МИОДРАГОВИЋ друшто са огранченом одговорношћу, Пријепоље - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Пријепоље

Делатност:

Производња тканина

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива