Неуспела продаја стечајног дужника "PKS-Lateks-HLC", Чачак

19. окт. 2015.

У просторијама стечајног управника - Агенције за приватизацију, одржана је продаја стечајног дужника Хемијска индустрија „PKS-LATEX-HLC“ АД у стечају, Чачак, као правног лица, методом јавног надметања, по огласу о продаји објављеном 9.9.2015. године у дневним новинама „Политика“, „Данас“ и „Информер“.

Резиме продаје:

 

Опис имовине

Процењена вредност имовине (динара)

Остварена продајна цена (динара)

Купац

Продаја стечајног дужника као правног лица

1.129.849.960,00

/

/

Како закључно са 19.10.2015. године, није уплаћен ниједан депозит, односно положена банкарска гаранција ради учешћа у продаји стечајног дужника као правног лица, продаја је проглашена неуспешном.

ПКС-ЛАТЕКС ХЛЦ АД ЧАЧАК - У СТЕЧАЈУ
Стечај

Хемијска индустрија ПКС-ЛАТЕКС-ХЛЦ АД, ЧАЧАК - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Чачак

Делатност:

Производња осталих основних органских хемикалија

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива