Продато предузеће "Братство-инжењеринг" у стечају из Алибунара

02. окт. 2015.

У организацији Центра за стечај Агенције за приватизацију, одржана је продаја стечајног дужника БРАТСТВО-ИНЖЕЊЕРИНГ доо Алибунар - у стечају, као правног лица, методом јавног прикупљања писаних понуда.

Целина

Имовина

Процењена вредност

Понуђена цена

Понуђач

 

1

 

 

1. Пословни простор-осам просторија грађевинарства, у Алибунару, Трг Слободе 17, површине 262 м2, на првом спрату зграде бр.1  изграђене на катастарској парцели бр. 1188 КО Алибунар, уписан у ЛН 5264 КО Алибунар, број посебног дела 4

2. Канцеларијски намештај и опрема (према спецификацији)

10.565.518,00

2.120.000,00

Живорад Ружић, из Банатског Карловца

На седници Одбора поверилаца одржаној, дана 02.10.2015. године, донета је - већином гласова - одлука да се прихвати понуда Ружић Живорада, из Банатског Карловца, у износу од  2.120.000,00 динара.

Стечај

ПРЕДУЗЕЋЕ У ДРУШТВЕНОЈ СВОЈИНИ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО БРАТСТВО-ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО АЛИБУНАР - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Алибунар

Делатност:

Остали непоменути специфични грађевински радови

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива