Уплата таксе за издавање копија потврда за бесплатне акције

29. сеп. 2015.

Уплата таксе за издавање копије потврде о извршеном  упису у евиденцију носилаца права и у евиденцију запослених и бивших запослених

Правилником о изменама и допунама Правилника о трошковима које сносе трећа лица пред Агенцијом за приватизацију (“Службени гласник РС” број  80/15)  који је објављен 21. септембра 2015. године ,а који ступа на снагу 29. септембра 2015 године, између осталог, утврђена је и обавеза уплате таксе у износу од 500,00 РСД, за издавање копије потврде о извршеном  упису у евиденцију  носилаца права као  и о извршеном упису у евиденцију запослених и бивших запослених.

Наиме, Правилником о трошковима које сносе трећа лица пред Агенцијом за приватизацију (“Службени гласник РС” број  17/15 И 80/15) утврђена је висина и врста трошкова приватизације које Агенција за приватизацију наплаћује у висини стварних трошкова.

Чланом 2. тачка 9)  у поступку по захтевима за издавање копије потврде утврђена је обавеза уплате таксе у износу од 500,00 РСД и то:

(1)          о извршеном  упису у евиденцију  носилаца права, као и

(2)          о извршеном упису у евиденцију запослених и бивших запослених.

МОЛИМО подносиоце захтева за издавање копија потврда о упису у евиденцију носилаца права или евиденцију запослених и бивших запослених да, пре подношења захтева, преко Инфо-центра Агенције за приватизацију на телефон 011/30-20-800 или путем електронске поште на info@priv.rs, изврше претходну проверу статуса по поднетој пријави, односно да ли је лице уписано у евиденцију носилаца права или евиденцију запослених и бивших запослених, а како би избегли непотребне трошкове уплате наведене таксе, за случај да лице није уписано у наведене евиденције, а које води Агенција за приватизацију.

Пример уплатнице можете преузети на LINKU

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива