Prihvaćena jedina ponuda za preduzeće A.D. "NOVI PAZAR – PUT" , Novi Pazar

15. сеп. 2003.
Na drugoj sednici Tenderske komisije koja je održana 10. septembra 2003. godine, odobreni su rezultati javnog tendera za preduzeće a.d. "Novi Pazar-put" iz Novog Pazara.
Na predlog Agencije za privatizaciju, Tenderska komisija je prihvatila da se otpočnu pregovori sa jedinim ponuđačem – preduzećem a.d. "Putevi", Užice, oko zaključenja Ugovora o prodaji.
U narednom periodu očekuje se formiranje Komisije za pregovore koja će stupiti u direktne pregovore sa kompanijom a.d. "Putevi", Užice.
Tenderska komisija zasedala je u sastavu:
  1. g. Dragoslav Šumarac, ministar za urbanizam i građevinu, predsednik komisije
  2. g. Miodrag Jocić, zamenik ministra za saobraćaj i telekomunikacije
  3. g. Husein Čeliković, predstavnik sindikata
  4. g. Kemal Tahirbegović, predstavnik lokalne samouprave
  5. g. Izet Ljajić, direktor preduzeća
Акционарски фонд

Акционарско друштво НОВИ ПАЗАР-ПУТ

Локација:

Нови Пазар

Делатност:

Изградња путева и аутопутева

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива