Продата имовина стечајних дужника

18. сеп. 2015.

ДП Југекспрес путнички саобраћај,ДП Југекспрес теретни саобраћај,Лесковац

Дана 18.09.2015. године, у организацији Агенције за приватизацију Центра за стечај, одржана је продаја имовине стечајних дужника, методом јавног надметања, у просторијама Aгенције за приватизацију - Центар за стечај, Теразије 23, 11000 Београд (III спрат) и то:

Ред.

бр.

Предузеће

Напомена

 

Почетна цена

Продајна цена

(динара)

Купац

  1.  

ДП „ЈУГЕКСПРЕС-ПУТНИЧКИ САОБРАЋАЈ“ и ДП „ЈУГЕКСПРЕС - ТЕРЕТНИ САОБРАЋАЈ“ Лесковац 

- заједничка продаја

 

Целина бр. 1.

Заједничка продаја непокретне имовине стечајних дужника и то грађевинских објеката 1 - 12 постојећих на кат. Парцели број 1886/18 уписаних у лист непокретности број 16213 КО Лесковац

 

39.743.250,00

39.743.250,00

Град Лесковац, улица Пана Ђукића бб

 

 

2.

ДП „ЈУГЕКСПРЕС-ПУТНИЧКИ САОБРАЋАЈ“ Лесковац

Целина бр. 2.

Покретна имовина - опрема и залихе према спецификацији из продајне документације

782.091,77

782.091,77

„Мадамак“ Лебане  Ул. 8. Новембар 1

 

 

 
Стечај

ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЈУГЕКСПРЕС ТЕРЕТНИ САОБРАЋАЈ ЗА ПРЕВОЗ РОБЕ И СТВАРИ У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ ПО, ЛЕСКОВАЦ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Лесковац

Делатност:

Друмски превоз терета

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива