Продата имовина стечајног дужника

18. сеп. 2015.

ДП Синтетика, из Лесковца

Дана 15.09.2015. године, у организацији Агенције за приватизацију Центра за стечај, одржана је продаја имовине стечајног дужника ДП „Синтетика“ из Лесковца, методом непосредне погодбе уз прикупљање понуда и то:

Ред.бр.

Предузеће

Напомена

Процењена

вредност

Понуђена

вредност

Потенцијални

Купац

1.

ДП

„СИНТЕТИКА“

из Лесковца

Целина број 1.

Непокретна,

Покретна

имовина,

опрема и

залихе

резервних

делова као

целина

67.091.822,44

30.000.000,00

Град Лесковац,

улица Пана

Ђукића бб

МБ 06856535

2.

ДП

„СИНТЕТИКА“

из Лесковца

Целина бр. 2.

Покретна

имовина:

путнички

ауто „Фиат

Брава 1,6

SX“  Југо

Скала 101

 55 Поли

400.000,00

81.000,00

„Мадамак“

Лебане  Ул. 8.

Новембар 1

МБ 61153438

Имајући у виду да је понуђач за целине 1 и 2 понудио вредност која је мања од 50% од процењене вредности целина које се продају, у складу са важећим законским прописима  (Закон о стечају и Национални стандард бр. 5 ) коначну одлуку је донео Одбор поверилаца.

Одбор поверилаца је на седници, одржаној дана 17.09.2015. године, донео одлуку којом је дао сагласност за продају имовине стечајног дужника ДП „СИНТЕТИКА“ из Лесковца.

Стечај

ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ СИНТЕТИКА СА ПОТПУНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЛЕСКОВАЦ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Лесковац

Делатност:

Припрема и предење текстилних влакана

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива