Неуспешна продаја имовине

17. сеп. 2015.

Лозофан д.о.о. у стечају

Дана 17.09.2015. године, у организацији Центра за стечај Агенције за приватизацију, одржана је продаја непокретне имовине стечајног  дужника, Холдинг компаније «Вискоза» а.д. друштво са ограниченом одговорношћу за производњу лозофана «ЛОЗОФАН» д.о.о. у стечају, Лозница, Градилиште бб, методом јавног надметања.

Имајући у виду да није било заинтересованих купаца, продаја је проглашена неуспешном.                                                                                                                                               

Предмет продаје је била непокретна имовина стечајног дужника која се продаје као јединствена продајна целина, и то:

- Објекти стечајног дужника који се налазе на к.п. бр. 9529/26 уписани у лист непокретности број 8764 КО Лозница;

- Објекат осталих индустријских делатности - ЗГРАДА ПОГОНА ЦЕЛОФАНА ВИСКОЗНИХ ПРОИЗВОДА - Велика хала центрофана изграђена на к.п. бр. 9529/26, број зграде 1, у улици Жике Поповића уписане површине 14.470 м2, док је фактичко стање по налазу вештака 19.670 м2, спратности: Пр+1/3Сп1. +1/15 Сп2, на којој је стечајни дужник уписан као власник у друштвеној својини са обимом удела 1/1, правни статус објекта-објекат има одобрење за градњу;

- Зграда за коју није позната намена - објекат припрема лака и регенерација изграђен на к.п. бр. 9529/26, број зграде 2, у улици Жике Поповића, уписане површине 476 м2, док је фактичко стање по налазу вештака 1.146м2, спратности Пр + Сп 1. + 1/4Сп 2. + 1/7Сп 3,  на којој је стечајни дужник уписан као власник у друштвеној својини са обимом удела 1/1,правни статус објекта: објекат изграђен пре доношења прописа о изградњи објеката;

- Зграда за коју није позната намена - објекат управна зграда, изграђен на к.п. бр. 9529/26, број зграде 3  у улици Жике Поповића, уписане и фактичке површине 406 м2, спратности Пр, на којој је стечајни дужник уписан као власник у друштвеној својини са обимом удела 1/1,правни статус објекта: објекат изграђен пре доношења прописа о изградњи објеката;

- Зграда за коју није позната намена -  објекат складиште растварача изграђен на к.п. бр. 9529/26, број зграде 4, у улици Жике Поповића, уписане и фактичке површине 314м2 спратности Пр, на којој је стечајни дужник уписан као власник у друштвеној својини са обимом удела 1/1, правни статус објекта: објекат изграђен пре доношења прописа о изградњи објеката;

- Зграда за коју није позната намена - магацин изграђен на к.п. бр. 9529/26 број зграде 6, у улици Жике Поповића, уписане и фактичке површине 69 м2, спратности Пр, на којој је стечајни дужник уписан као власник у друштвеној својини са обимом удела 1/1, правни статус објекта: објекат изграђен пре доношења прописа о изградњи објеката;

- Зграда за коју није позната намена - објекат водна станица изграђен на к.п. бр. 9529/26 број зграде 7, у улици Жике Поповића, уписане и фактичке површине 40 м2,спратности Пр, на којој је стечајни дужник уписан као власник у друштвеној својини са обимом удела 1/1, правни статус објекта: објекат изграђен пре доношења прописа о изградњи објеката;

- Зграда за коју није позната намена - објекат магацин изграђен на к.п. бр. 9529/26 број зграде 8, у улици Жике Поповића, уписане и фактичке површине 18м2, на којој је стечајни дужник уписан као власник у друштвеној својини са обимом удела 1/1, правни статус објекта: објекат изграђен пре доношења прописа о изградњи објеката;

- Зграда за коју није позната намена - објекат терминал-пријем хемикалија изграђен на к.п. бр. 9529/26, у улици Жике Поповића, фактичке површине по налазу вештака 8 м2, спратности Пр. Објекат није уписан у листу непокретности број 8764 КО Лозница - ванкњижно власништво стечајног дужника.

Земљиште на којем су изграђени грађевински објекти, а које чини:

- Идеални удео од 27145/29749 на к.п. бр. 9529/26 потес или улица Жике Поповића, укупне површине 2.97.49. ха, од чега је земљиште под зградом-објектом укупне површине 1.59.34. ха и земљиште уз зграду објекат површине 1.38.15. ха, врста земљишта: земљиште у грађевинском подручју, друштвена својина стечајног дужника.

Објекти стечајног дужника који се налазе на к.п.бр. 9873/10 уписани у лист непокретности број 8446 КО Лозница:

- Зграда за коју није позната намена - објекат пословна зграда изграђен на к.п. бр. 9873/10 број зграде 1, у улици Вере Бајан, уписане и фактичке површине 221 м2, спратности Пр, на којој је стечајни дужник уписан као власник у друштвеној својини са обимом удела 1/1, правни статус објекта: објекат изграђен пре доношења прописа о изградњи објеката;

- Зграда за коју није позната намена - објекат магацина изграђен на к.п. бр. 9873/10 број зграде  2, у улици Вере Бајан, уписане и фактичке површине 21 м2, спратности Пр на којој је стечајни дужник уписан као власник у друштвеној својини са обимом удела 1/1, правни статус објекта: објекат изграђен пре доношења прописа о изградњи објеката;

Земљиште на којем су изграђени грађевински објекти, а које чини:

- к.п.бр. 9873/10 потес или улица Вере Бајан, укупне површине 0.15.80. ха, од чега је земљиште под зградом-објектом укупне површине 0.02.42. ха и земљиште уз зграду објекат површине 0.13.38. ха, врста земљишта: земљиште у грађевинском подручју, друштвена својина стечајног дужника

Почетна цена на јавном надметању, износила је 20.649.000,00 динара.

 

 

Стечај

ХОЛДИНГ КОМПАНИЈА ВИСКОЗА АД-ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЛОЗОФАНА ЛОЗОФАН ЛОЗНИЦА- У СТЕЧАЈУ

Локација:

Лозница

Делатност:

Производња пластичних маса у примарним облицима

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива