Неуспела продаја капитала субјекта приватизације ДНЕВНИК АД,НОВИ САД

17. сеп. 2015.

Шифра поступка: JP 108/15

                                                 САОПШТЕЊЕ

ПОСТУПАК ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

РАДИ ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

ДНЕВНИК АД НОВИ САД

Шифра поступка: JP 108/15

Поступак јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације ДНЕВНИК АД, Нови Сад - шифра поступка: JP 108/15, проглашен је неуспешним дана 17.09.2015. године, од стране Комисије за спровођење поступка поступка јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације, с обзиром да у предвиђеном року, Агенцији за приватизацију није достављена ниједна пријава за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем.

ДНЕВНИК АД НОВИ САД
Акционарски фонд

ДНЕВНИК АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ НОВИ САД

Локација:

Нови Сад

Делатност:

Издавање књига

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива