Одржана продаја имовине стечајних дужника

15. сеп. 2015.

У организацији Центра за стечај Агенције за приватизацију, одржана је продаја имовине стечајних дужника, мeтодом јавног надметања, и то:

Предузеће

Напомена

Почетна цена (дин)

Продајна цена (дин)

Купац

ДП „КВАРЦ“ из Босилеграда

Непокретна, покретна имовина, опрема и залихе  резервних делова као целина

 

1.949.965,00

1.949.965,00

ЈП Дирекција за грађевинско земљиште и путеве општине Босилеград, МБ 17396854

АД „ТИНА“ Књажевац

 

Целина бр. 1:

Непокретна и покретна имовина комепекса у Минићеву

19.233.508,00

неуспела

 

/

 

АД „ТИНА“ Књажевац

Целина бр. 2:

Непокретна и покретна имовина комплекса у Књажевцу

185.941.785,00

неуспела

/

Закључно са 08.09.2015. године није уплаћен ниједан депозит нити достављена банкарска гаранција за учешће на јавном надметању за куповину имовине стечајног дужника  АД „Тина“ Књажевац, те је продаја проглашена неуспелом.

Стечај

AД ТИНА ТИМОЧКА ИНДУСТРИЈА НАМЕШТАЈА КЊАЖЕВАЦ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Књажевац

Делатност:

Производња осталог намештаја

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива