Неуспешна продаја имовине стечајног дужника "Град" из Косјерића

14. сеп. 2015.

У организацији Центра за стечај Агенције за приватизацију одржана је продаја две целинe имовине стечајног дужника: ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ „ГРАД“ А.Д. У СТЕЧАЈУ Косјерић, методом јавног прикупљања писаних понуда.

Закључно са 7.9.2015.године није уплаћен ниједан депозит нити достављена банкарска гаранција за учешће на јавном прикупљању понуда за куповину  имовине стечајног дужника целине 1 и 2 из огласа о продаји, те се продаја за ове целине проглашава неуспешном.

Стечај

Грађевинско друштвено предузеће ГРАД са п.о.

Локација:

Косјерић

Делатност:

Остали непоменути специфични грађевински радови

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива