Prihvaćena ponuda kompanije "BRAZDA KOOP", Novi Sad za privatizaciju preduzeća "AGROUNIJA"

05. сеп. 2003.
Dana 5. septembra 2003. godine, na drugom zasedanju tenderske komisije, kojom je predsedavao g-din Čedomir Jovanović, potpredsednik Vlade Republike Srbije, odobreni su rezultati javnog tendera za preduzeće "Poljoprivredno industrijski kombinat AGROUNIJA" iz Inđije.
Na predlog Agencije za privatizaciju, tenderska komisija je prihvatila da se otpočnu pregovori sa kompanijom "Brazda Koop" d.o.o., Novi Sad oko zaključenja Ugovora o prodaji, na osnovu ponude koja je ima sledeću strukturu:

Cena: 1.000.000 EUR
Investicije: 5.350.000 EUR
Socijalni program: 4.086.821 EUR

Socijalni program, koji je u potpunosti prihvaćen, uključuje, pored ostalog, i obavezu neotpuštanja radnika u narednih pet godina.
U narednom periodu očekuje se da Komisija za pregovore, koju obrazuje ministar za privredu i privatizaciju g-din Aleksandar Vlahović, stupi u direktne pregovore sa kompanijom "Brazda Koop" d.o.o., Novi Sad.
Акционарски фонд

Пољопривредно индустријски комбинат АГРОУНИЈА

Локација:

Инђија

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива