Одржана продаја стечајног дужника БОЖО ТОМИЋ АД у стечају из Чачка

10. сеп. 2015.

Дана 26.08.2015. године, у просторијама стечајног управника Агенције за приватизацију РС, у Београду, Теразије бр. 23, са почетком у 12:15 часова, одржана је продаја стечајног дужника АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ФАБРИКА ХАРТИЈЕ БОЖО ТОМИЋ, ЧАЧАК - У СТЕЧАЈУ, ул. Индустријски пролаз бр. 18 као правног лица, методом јавног прикупљања писаних понуда, по огласу о продаји објављеном дана 14.07.2015. године. Одбор поверилаца стечајног дужника је дана 09.09.2015. године дао сагласност на понуђену цену која је нижа од 50% од процењене вредности имовине која је предмет продаје.

        Резиме продаје:

Опис имовине

Процењена

вредност

имовине

(динара)

Остварена продајна цена

(динара)

Купац

Статус продаје  

 

 

 

 

 

Продаја стечајног дужника као правног лица

 

588.159.558,00

 

 

 

 

 

 

102.000.000,00

Д.О.О. „УМКА“ ФАБРИКА КАРТОНА

Умка, Београд - Чукарица,

13 октобра бр. 1.

 МБ: 07007019, ПИБ: 100003017, коју заступа директор Милош Љушић

УСПЕШНА

 

 

За продају стечајног дужника као правног лица једину понуду доставило је Д.О.О. „УМКА“ ФАБРИКА КАРТОНА Умка, Београд - Чукарица, 13 октобра бр. 1. МБ: 07007019, ПИБ: 100003017, коју заступа директор Милош Љушић, у износу од 102.000.000,00 динара, па је продаја након доношења одлуке Одбор поверилаца проглашена УСПЕШНОМ.

БОЖО ТОМИЋ - У СТЕЧАЈУ
Стечај

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ФАБРИКА ХАРТИЈА БОЖО ТОМИЋ, ЧАЧАК - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Чачак

Делатност:

Производња папира и картона

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива