Продат део имовине стечајног дужника "Први мај" из Рашке

07. сеп. 2015.

У организацији Центра за стечај Агенције за приватизацију, одржана је продаја покретне имовине стечајног дужника Друштвено предузеће фабрика хлеба и пецива "ПРВИ МАЈ"у стечају, Рашка, јавним прикупљањем понуда, где је продата следећа покретна имовина:

Имовина

Напомена (пакет из огласа)

Процењена вредност (дин)

Продајна цена (дин)

      Купац

Метални киоск монтиран у Рашкој (на аутобуској станици) димензија 3х2 м, израђен од металног лима и опремљен са инсталацијама воде и струје, без дозволе надлежног органа за постављање истог

3

 

40.000,00

 

21.100,00

БАБИЋ ГОРАН

Закључно са 31.08.2015.године није уплаћен ниједан депозит нити достављена банкарска гаранција за куповину покретне имовине стечајног дужника, целина 1 и 2  из огласа о продаји, те се продаја ових целина проглашава неуспешном.

Стечај

ПЕКАРА И МЛЕКАРА ПРВИ МАЈ АД, РАШКА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Рашка

Делатност:

Производња хлеба, свежег пецива и колача

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива