Одржана продаја имовине стечајног дужника "Копаоник" из Бруса

07. сеп. 2015.

Дана 07.09.2015. године у Агенцији за приватизацију, у организацији Центра за стечај, одржана је продаја имовине стечајног дужника АД КОПАОНИК’’- у стечају Брус, непосредном погодбом уз прикупљање писаних понуда.

Пристигле понуде су ниже од 50% процењене вредности имовине стечајног дужника и исте су прослеђене Одбору поверилаца на изјашњење.

Стечај

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОМЕТ НА ВЕЛИКО И МАЛО КОПАОНИК, БРУС - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Брус

Делатност:

Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићима и дуваном

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива