Неуспела продаја имовине стечајних дужника

31. авг. 2015.

У организацији Центра за стечај Агенције за приватизацију, одржана је продаја имовине, методом јавног надметања, следећих стечајних дужника:

Ред. бр.

Предузеће

Напомена

Почетна цена

Продајна цена (дин)

1

Индустрија хемијских производа „ПРАХОВО СОЛИ“ ДОО Прахово у стечају из Прахова

Непокретна, покретна имовина, опрема и залихе сировина и резервних делова као целина

176.807.544,30

 

неуспела

 

2

ДП „ЕКО ХРАНА“ у стечају из Бољевца, улица Ивка Ђоловића 2 ЦЕЛИНА БР.1

НЕПОКРЕТНА ИМОВИНА: Земљиште укупне површине 614ха46а57,66 м2 и објекти постојећи на истом, врста права-својина, облик својине-друштвена

ПОКРЕТНА ИМОВИНА (метални орман, писаћа машина, монитори и остало)

34.291.267,56

неуспела

3

ДП „ЕКО ХРАНА“ у стечају из Бољевца, улица Ивка Ђоловића 2

ЦЕЛИНА БР.2

НЕПОКРЕТНА ИМОВИНА: Зграда пољопривреде - МАГАЦИН, површине у основи 284 м2, објекат постојећи на к.п. бр. 2829/34

ПОКРЕТНА ИМОВИНА: (пећ на чврста горива, машина за класирање и пуњење ћумура и остало)

 

432.458,55

 

неуспела

4

ДП „ЕКО ХРАНА“ у стечају из Бољевца, улица Ивка Ђоловића 2

ЦЕЛИНА БР.3

ПОКРЕТНА ИМОВИНА: Плуг петобразни ИМТ 610.51, модел: равњач (није обртни)

55.575,00

неуспела

5

ДИ ''СЛОГА'' АД у стечају из Владичиног Хана, ул. Индустријска зона бб

Готова роба, полупроизводи, недовршена производња и сировине и роба произвођача „Феид“ - према спецификацији у прилогу продајне документације (предмет продаје је роба из домена производње намештаја)

4.592.559,60

неуспела

Закључно са 24.08.2015. године није уплаћен ниједан депозит нити достављена банкарска гаранција за учешће на јавном надметању за куповину имовине стечајних дужника.

Стечај

ДРВНА ИНДУСТРИЈА СЛОГА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, ВЛАДИЧИН ХАН - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Владичин Хан

Делатност:

Производња осталог намештаја

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива